Hoppa till innehåll
Media

Bostadslösheten har minskat, men inte tillräckligt – metoder för att ingripa i fenomenet ska utredas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2022 10.16
Pressmeddelande

Miljöministeriet har gett Juha Kaakinen i uppdrag att utreda hur målet att avskaffa bostadslösheten kan nås. Målet enligt regeringsprogrammet är att halvera bostadslösheten under denna valperiod och att avskaffa den före 2027. Även om bostadslösheten har minskat är målet svårt att nå.

Finland är det enda landet i Europa som har lyckats minska bostadslösheten. Enligt en enkät som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) genomförde 2021 fanns det 3 948 ensamma bostadslösa personer. Bostadslösheten har minskat under det pågående bostadslöshetsprogrammet, vilket kan anses vara en betydande bedrift. Man befarade att covid-19-pandemin bland annat skulle leda till ökade vräkningar, men så gick det inte. År 2020 sjönk bostadslösheten med 5,6 procent och år 2021 med 9 procent. Under det tidigare bostadslöshetsprogrammet sjönk bostadslösheten med 2–5,1 procent.

– Att ha en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet, och det är helt ohållbart att alla i ett rikt och välmående land som Finland inte har en. Vi behöver bostäder till rimliga priser, en tillräcklig social trygghet och tjänster som stöder boende. Trots att utvecklingen har gått i rätt riktning har vi helt klart inte gjort tillräckligt, påpekar miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

I sin utredning, som ska bli klar före utgången av januari 2023, kommer utredaren att kartlägga de konkreta åtgärder som krävs för att avskaffa bostadslösheten och olika aktörers roll i arbetet. Utredaren Juha Kaakinen har tidigare varit verkställande direktör för stiftelsen Y-säätiö och direktör för programmet för att minska långtidsbostadslösheten.

– Finlands särskilda styrkor i arbetet för att minska bostadslösheten har varit en stark politisk samsyn om hur viktig frågan är och ett brett samarbete mellan olika aktörer. De gör det möjligt att permanent avskaffa bostadslösheten trots aktuella utmaningar, konstaterar Kaakinen.

Ekonomiska problem ökar risken för förlust av bostad

Särskilt i de största stadsregionerna, dit också bostadslösheten är koncentrerad, orsakar boendekostnaderna problem i synnerhet för låginkomsttagare och grupper med särskilda behov. Bostadslösheten har förändrats så att den allt oftare har en koppling till ekonomiska problem och innebär en risk för fler människor.

Boenderådgivning har konstaterats vara ett effektivt sätt att förebygga förlust av bostad av ekonomiska orsaker. Miljöministeriets lagförslag skulle förbättra tillgången till boenderådgivning, och kommunerna har i år anställt 23 nya rådgivare.

– Boenderådgivning kan hjälpa vid problem med livshanteringen. Rådgivningen kan förhindra en ond cirkel där ekonomiska problem leder till bostadslöshet, vilket förvärrar de ekonomiska problemen. Statlig tilläggsfinansiering säkerställer att kommunerna kan erbjuda avgiftsfri boenderådgivning även i fortsättningen, betonar minister Ohisalo.

Det finns många slags orsaker till bostadslöshet, och därför behövs också socialservice och specialiserade boendetjänster. Social- och hälsovårdstjänster spelar en viktig roll i synnerhet för att den som fått en bostad ska kunna hålla kvar bostaden.

Det pågår en utvärdering av samarbetsprogrammet för halvering av bostadslösheten, men det är redan känt att kommunerna och städerna är mer och mer engagerade i åtgärderna.

– I kommunerna finns sektorsövergripande kompetens som det gäller att värna om när ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena. Problemet går inte att lösa utan ett nära samarbete mellan kommunernas olika sektorer, organisationer och staten, understryker minister Ohisalo.

Målet enligt regeringsprogrammets skrivningar om bostadspolitiken är att avskaffa bostadslösheten före 2027. Enligt regeringsprogrammet ska man lägga särskild vikt vid att förbättra tillgången till boenderådgivning och förebygga bostadslöshet. Åtgärderna ska gälla framför allt unga och invandrare.

Ytterligare information

Heikki Isotalo
ministerns specialmedarbetare
tfn 040 861 7204
[email protected]

Tuula Tiainen
specialsakkunnig
tfn 0295 250 295
[email protected]

Juha Kaakinen
utredare
tfn 050 670 88

Maria Ohisalo