Hoppa till innehåll
Media

Beslut om nationellt värdefulla landskapsområden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 14.07
Pressmeddelande
Foto: Tapio Heikkilä

Statsrådet har i dag fattat beslut om nationellt värdefulla landskapsområden. De nationellt värdefulla landskapsområdena är representativa exempel på det finländska kultur- och naturarvet. De har uppstått genom samverkan mellan naturen och den traditionella markanvändningen. Det finns nu 186 nationellt värdefulla landskap, vilket är 30 fler än i den föregående förteckningen.

”Uppgifterna om de mest märkvärdiga finländska kulturlandskapen har uppdaterats genom en lång arbetsprocess. De nationellt värdefulla landskapsområdena är en mångsidig samling av landsbygdslandskap som väcker stolthet. För att områdena ska bevara sitt värde långt in i framtiden måste de vårdas och värnas. Det behövs samarbete som baserar sig på kontinuitet i näringsverksamheten, respekt för de kultur- och naturvärden som är kännetecknande för områdena samt skicklig planering av markanvändningen", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljöministeriet har svarat för uppdateringen av landskapsområdena. Inventeringarna har gjorts landskapsvis i huvudsak som NTM-centralernas arbete. Inventeringarna har i första hand gällt jordbruksbaserade odlingslandskap samt särdrag i naturen och byggnadsarvet som hänför sig till dem. Arbetet har fått stöd av indelningen i landskapsprovinser. Indelningen har gjort det möjligt att på ett representativt sätt täcka kulturlandskapen som är typiska för alla delar av Finland, allt från slätterna med jordbruksverksamhet och byarna på fjällen till de frodiga ådalarna i södra delarna av landet och de mest avlägsna, snabbt uppkomna och ihärdiga byarna från efterkrigstiden. 

I urvalet ingår också områden som formats av andra näringar än sådana som baserar sig på jordbruk, det vill säga kulturlandskap från skärgård till skogsområden. Det ingår också en rad historiska landskapssevärdheter. 

Det viktigaste nya tillägget är objekten som på ett mångsidigt sätt representerar sameområdena i Övre Lappland. Kartläggningen av samernas kulturlandskap är projektets viktigaste insats på internationell nivå.

Det sammanlagda antalet nationellt värdefulla landskapsområden är nu 186. I förteckningen 1995 var antalet 156. I den uppdaterade förteckningen finns 50 helt nya områden och 20 områden har avlägsnats. 

Den nya områdesförteckningen ersätter den tidigare förteckningen från 1995. Den nya områdesförteckningen utgör den nationella inventeringen som avses i statsrådets beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen. De riksomfattande målen för områdesanvändningen baserar sig på markanvändnings- och bygglagen och de beaktas i planeringen av områdesanvändningen och i de statliga myndigheternas verksamhet. 

De nationellt värdefulla landskapsområdena med tillhörande områdesgränser och beskrivningar har publicerats på webbplatsen ymparisto.fi.

Ytterligare information

Tapio Heikkilä
Miljöråd
tfn 0295 250 166
[email protected]

Jukka Vornanen
Ministerns specialmedarbetare 
tfn 040 593 6791
[email protected]