Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Yleistiedoksianto
Bengtskärs fyr ska skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet

Miljöministeriet
20.1.2021 15.51
Nyhet

Miljöministeriet har den 20 januari 2021 fastställt Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands beslut om att med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet skydda Bengtskärs fyr och bastubyggnad med omgivning.

Fyren är belägen på Bengtskär i ett samfällt vattenområde i Kimitoöns kommun. Fyren, bastubyggnaden och de övriga byggnaderna och konstruktionerna på Bengtskär är av nationell betydelse. Den övergripande karaktären som kulturmiljö och skyddsobjekt hänför sig till såväl själva skäret som byggnaderna och konstruktionerna, spåren av stenbrytning och hällristningarna på ön.

Beslutet kungörs genom offentlig delgivning eftersom det ska delges till fler än trettio personer. Beslutet med besvärsanvisning hålls tillgängligt under tjänstetid till och med den 3 mars 2021 på miljöministeriet, Alexandersgatan 7, 00100 Helsingfors. Delgivningsmottagaren kan också lämna en begäran per e-post eller telefon om att få ta del av beslutet.

Delgivningen lades ut på miljöministeriets webbplats den 20 januari 2021. Besvärsfristen är trettio dagar från delfåendet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen räknat från dagen då detta meddelande publicerades.

Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands beslut av den 10 januari 2019 är med Dnr VARELY/2070/2015.

Ytterligare information

Reko Korhonen, specialsakkunnig, tfn 029 525 0018, [email protected]