Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Yleistiedoksianto
Bengtskärin majakka ympäristöineen suojellaan rakennusperintölailla

Ympäristöministeriö
20.1.2021 15.51
Uutinen

Ympäristöministeriö on 20.1.2021 vahvistanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemän päätöksen suojella Bengskärin majakka ja saunarakennus ympäristöineen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Bengtskärin majakka sijaitsee yhteisellä vesialueella Bengtskärin saaressa Kemiönsaaren kunnassa. Bengtskärin majakalla, saunarakennuksella ja luodon muulla rakennuskannalla sekä rakenteilla on valtakunnallista merkitystä. Kokonaisuuden luonnetta kulttuuriympäristönä ja suojelukohteena määrittävät itse luoto sekä siellä olevat rakennukset, rakenteet ja rakennelmat, louhinnan jäljet ja kalliohakkaukset.

Päätös annetaan asianosaisille tiedoksi yleistiedoksiantona, sillä vastaanottajia on yli 30.
Päätös valitusosoituksineen on virka-aikana nähtävillä 3.3.2021 saakka ympäristöministeriössä, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki. Tiedoksiannon vastaanottaja voi myös erikseen pyytää päätöstä nähtäväkseen sähköpostitse tai puhelimitse.

Yleistiedoksianto on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla 20.1.2021. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös on tehty 10.1.2019, Dnro VARELY/2070/2015.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Reko Korhonen, p. 029 525 0018, [email protected]