Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska granska den byggda miljöns tillgänglighet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2022 15.48
Nyhet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter att alla aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning beaktas. För den byggda miljöns del innebär detta utöver tillgänglighet för personer med rörelsehinder också att tillgängligheten i fråga om syn- och hörselmiljön beaktas. Arbetsgruppen, som inledde sitt arbete i december, ska utarbeta en lägesbild av genomförandet av tillgängligheten i den byggda miljön. Arbetsgruppen kommer att lägga fram förslag till utveckling av lagstiftningen och andra åtgärder.

Bestämmelser om tillgängligheten finns i markanvändnings- och bygglagen och i statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet. För närvarande bedöms tillgängligheten i samband med behandlingen av bygglov. I nuläget täcker granskningen inte i tillräcklig utsträckning den befintliga miljön och inte heller aspekter som gäller placeringen av tjänster.

Mandattiden för arbetsgruppen som tillsatts av miljöministeriet löper ut vid utgången av mars 2023. Arbetsgruppens ordförande är överarkitekt Niina Kilpelä och vice ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Matleena Haapala från miljöministeriet.

De övriga medlemmarna är
Satu Eronen, miljöministeriet, andra sekreterare
Mikael Åkermarck, kommunikationsministeriet (ersättare Eveliina Uusitalo)
Katri Leikas, justitieministeriet
Tea Hoffrén, social- och hälsovårdsministeriet (ersättare Jaana Huhta)
Juha Sylberg, Handikappforum rf (ersättare Jari Pekola)
Henrik Gustafsson, Handikappforum rf (ersättare Veera Florica Rajala)
Anniina Lavikainen, Handikappforum rf (ersättare Anni Kyröläinen)
Timo Haakana, Centralförbundet för de gamlas väl rf (ersättare Nina Leino)
Kari Raimoranta, Finlands Arkitektförbund SAFA rf (ersättare Heini Korpelainen)
Paula Mäenpää, Finlands Kommunförbund rf (ersättare Laura Hassi)
Ifa Kytösaho, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry (ersättare Anu Montin)
Juha Terho, byggnadsindustrin RT rf (ersättare Jani Kemppainen)

Ytterligare information

Niina Kilpelä
överarkitekt
tfn 0295 250019
[email protected]