Hoppa till innehåll
Media

Ministerier söker sätt att främja vindkraftbyggandet i östra Finland

arbets- och näringsministerietförsvarsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2022 14.31 | Publicerad på svenska 19.9.2022 kl. 15.55
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet, försvarsministeriet och miljöministeriet har anlitat en utredare för att ta reda på hur man kan öka byggandet av vindkraft i östra Finland. Generallöjtnant i a. Arto Räty är utsedd till utredare.

Förutsättningarna för att bygga vindkraft är inte regionalt jämlikt fördelade i Finland. Det avgörs från fall till fall huruvida vindkraftverken kan ha negativa effekter på sin omgivning eller för någon lagstadgad myndighetsverksamhet.

Arbets- och näringsministeriet och försvarsministeriet har redan tidigare beställt en separat utredning om hindren för de vindkraftsprojekt som försvarsministeriet förordat. Utredningen ska vara klar den 30 september 2022.

Utredningen som inleds nu fokuserar på östra Finland. Målet är att kartlägga eventuella tekniska och verksamhetsmässiga lösningar för att undanröja hinder för vindkraftsbyggandet och för territorialövervakningen med tanke på reformen av hela landets energipolitik och den regionala jämlikheten.

I arbetet beaktas resultaten från tidigare utredningar.

Utredningsarbetet inleds den 1 oktober 2022, och den kartläggning och de åtgärdsförslag som arbetet resulterar i ska lämnas till arbets- och näringsministeriet, försvarsministeriet och miljöministeriet senast den 31 januari 2023.

Utredningsarbetet övervakas och utvärderas i ministerarbetsgruppen för beredskap.

Ytterligare information:
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7405
Arto Räty, utredare, tfn 050 411 7384