Hyppää sisältöön
Media

Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen lisäämiseen etsitään ratkaisuja

puolustusministeriötyö- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2022 14.31
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö kutsuvat selvitysmiehen tutkimaan itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen lisäämistä. Selvitysmiehenä toimii kenraaliluutnantti evp. Arto Räty.

Tuulivoimarakentamisen edellytykset Suomessa eivät ole lähtökohdiltaan alueellisesti tasa-arvoisia. Tuulivoimaloiden haittavaikutukset niiden ympäristölle ja lakisääteiselle viranomaistoiminnalle arvioidaan tapauskohtaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö ovat yhteistyössä jo aiemmin tilanneet erillisen selvityksen puolustusvoimien puoltamien tuulivoimahankkeiden toteutumisen esteistä. Selvityksen on tarkoitus valmistua 30.9.2022.

Nyt aloitettava selvitystyö keskittyy itäiseen Suomeen. Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa mahdolliset tekniset ja toiminnalliset ratkaisut itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen ja aluevalvontaan kytkeytyvien esteiden ja hidasteiden purkamiseksi koko valtakunnan energiapolitiikan uudistamisen ja alueellisen tasa-arvon paremman toteutumisen näkökulmasta.

Työssä otetaan huomioon aiempien selvitysten tulokset.

Selvitystyö aloitetaan 1.10.2022 ja siihen liittyvä arvio ja toimenpide-ehdotukset tulee esittää työ- ja elinkeinoministeriölle, puolustusministeriölle ja ympäristöministeriölle 31.1.2023 mennessä.

Selvitystyötä seurataan ja arvioidaan varautumisen ministerityöryhmässä.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 029 504 7405
selvitysmies Arto Räty, p. 050 411 7384