Hoppa till innehåll
Media

Verkställandet av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen tilldelades priset Timanttiteko 2018

arbets- och näringsministerietfinansministerietförsvarsministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietkommunikationsministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2019 17.00 | Publicerad på svenska 22.3.2019 kl. 10.55
Nyhet
Foto: Erillisverkot / Ville Rinne

Säkerhetskommittén har beviljat verkställandet av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022 priset Timanttiteko 2018. Priset delades ut den 21 mars 2019 på Erve Foorum, ett årligt evenemang för yrkesfolk inom säkerhetsbranschen med Suomen Erillisverkot som arrangör.

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen antogs 2014 för att förbättra hanteringen av väder- och klimatrisker som anknyter till klimatförändringen och för att även i övrigt öka beredskapen för klimatförändringen. Verkställandet av planen samordnas av en brett sammansatt uppföljningsgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet

”Klimatförändringen måste stävjas och vi måste omgående anpassa oss till effekterna av förändringen. Att förbereda sig för klimatförändringen är en brådskande säkerhetsgärning som berör hela samhället. Projektet synliggör konsekvenserna av klimatförändringen för säkerheten i samhället och för hur samhället fungerar, och verkställandet av planen är ett exempel på ett utmärkt samarbete mellan olika aktörer. Säkerhet skapas tillsammans – också i detta arbete”, säger Timo Lehtimäki, verkställande direktör för koncernen Suomen Erillisverkot.

Sedan anpassningsplanen godkändes har det redan tagits fram tiotals innovativa verktyg och projekt som har stärkt Finlands klimatresiliens och effektiviserat vår framförhållning och beredskap för förändringar. Ett konkret exempel på resultatet av samarbetet är de översvämningskartor som kommunerna aktivt använder bland annat i planeringen av markanvändningen och räddningsverksamheten.

Priset togs emot av Saara Lilja-Rothsten, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet och ordförande för den arbetsgrupp som följer upp genomförandet av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen. Hon tog emot priset tillsammans med företrädare för Meteorologiska institutet, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands miljöcentral och miljöministeriet.

”Anpassningsplanen gavs ut i form av statsrådets principbeslut. Det samarbete som myndigheter, forskare och andra har gjort för att verkställa planen har helt klart ökat medvetenheten om konsekvenserna av klimatförändringen och de metoder vi har för att anpassa oss till den. Samarbetet i uppföljningsgruppen har varit exemplariskt. Särskilt nöjd är jag med att de väder- och klimatrisker som anknyter till klimatförändringen i fjol för första gången beaktades också i den nationella riskbedömningen”, säger Lilja-Rothsten.

Säkerhetskommittén beviljar Timanttiteko-priset på förslag av ministeriernas beredskapschefsmöte. Priset utdelades nu för tolfte gången för verksamhet, utvecklingsarbete och innovationer som på ett exemplariskt sätt främjar säkerheten i samhället.

Ytterligare information om Timanttiteko-priset:
Jari Kielenniva, allmän sekreterare, Säkerhetskommitténs sekretariat, tfn 0295 140 702, 
[email protected] eller tk(at)turvallisuuskomitea.fi
Se också https://www.erillisverkot.fi/yhteiskunnallinen_merkitys 

Ytterligare information om beredskapen för klimatförändringen: 
Saara Lilja-Rothsten, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 060, [email protected]

Beredskap Extrema fenomen Klimatförändring Natur och klimat Översvämningar