Hyppää sisältöön
Media

Asuntotuotanto vauhdissa ja liikennehankkeita käyntiin Helsingin seudulla

liikenne- ja viestintäministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2021 14.01
Tiedote

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksilla on viime vuonna ohjattu suurimpien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehittymistä entistä kestävämmäksi. Helsingin kaupunkiseutu ja valtio ovat tarkastelleet ensimmäisen MAL-vuoden tuloksia. Sopimuskauden alussa näyttää siltä, että tavoitteet ihmisten ja ilmaston kannalta fiksusta yhdyskuntarakenteesta voidaan saavuttaa. Kaavoitus, asuntotuotanto ja liikenteen toimet ovat edenneet pääosin suunnitellusti.

Vuonna 2020 valmistunut asuntotuotanto sijoittui kestävästi saavutettaville alueille, joilla on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kunnat kaavoittivat hieman alle sopimuksen vuosittaisen tavoitteen 1,5 miljoonaa kerrosneliötä rakennusoikeutta asumiselle. Asumiseen tarkoitettua kerrosalaa tuli voimaan miljoonaa kerrosneliötä.

”Voimme olla hyvin tyytyväisiä, että sopimus osoittaa toimivuutensa ja on heti alkanut näkyä uusina asuntoina ja vähäpäästöisen liikkumisen edellytyksiä on voitu parantaa. Tässä lajissa yhteistyö osoittaa voimansa. Hyötyjiä ovat seudun asukkaat sekä ilmastotavoitteemme, jotka saavat vauhtia MAL-sopimuksista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kiittelee.

Asuntoja valmistui reilusti yli vuosittaisen 16 500 asunnon tavoitteen, yli 18 200 asuntoa. ”Asuntorakentamisen vilkkaus on hieno asia etenkin korona-aikana, jonka vaikutuksia oli etukäteen vaikea ennakoida. Hinnat ovat nousseet, mutta valmistuneet uudet asunnot ovat helpottaneet tilannetta. Sopimuskauden edetessä on tarkasteltava, että myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä pysyy tavoitellulla tasolla koko seudulla, ja että asunnottomuuden väheneminen jatkuu”, ministeri Mikkonen toteaa.

Asuntojen kysyntä on säilynyt kovana, hinnat nousivat ja erityisesti suurempien asuntojen suosio kasvoi. ”Pandemian poikkeusolot ovat vaikuttaneet kysyntään, mutta on selvää, että jatkossa myös MAL-sopimusten seurannassa on uusien asuntojen määrän ohella seurattava enemmän laatutekijöitä: Auttavatko sopimukset tuottamaan asuntoja erilaisiin tarpeisiin ja sujuvaa arkea”, ministeri Mikkonen peräänkuuluttaa.

Liikenteen ratkaisut tukevat sujuvaa arkea

Valtio myönsi kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen tarkoitettua avustusta Helsingin seudulla 16 hankkeelle ja yhteensä 13 miljoonaa euroa. ”Luomme edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn lisäämiselle. Aktiivista arkiliikuntaa edistetään parhaiten liikenteen ratkaisuilla”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka toteaa.

Joukkoliikenteen tilanne on ollut koronapandemian ja sen aiheuttaman matkustajamäärien ja lipputulojen romahduksen takia erittäin vaikea. Valtio on myöntänyt avustuksia vuodelle 2020 ja 2021 julkisen henkilöliikenteen palveluiden järjestämiseen niin MAL-sopimuksen mukaisesti kuin erillisellä, historiallisen mittavalla joukkoliikennetuella. Näin on turvattu ihmisten pääsyä muun muassa töihin ja palveluihin koronan kaikissa vaiheissa.

”Nyt meidän sopimuskumppanien tärkeä tehtävä on palauttaa luottamus joukkoliikenteeseen, lisätä käyttäjämääriä ja taata tasokas palvelu”, ministeri Harakka kannustaa.

MAL-sopimukseen kuuluvat suuret raideliikennehankkeet, kuten Espoon kaupunkirata ja pääradan Pasila-Riihimäki seuraava vaihe, ovat nytkähtäneet sujuvasti liikkeelle. Ne tulevat olemaan merkittäviä rakennushankkeita lähivuosina ja vaativat osapuolilta paljon yhteistyötä jatkossakin. Hankkeet parantavat niin asuntotuotannon, kestävän yhdyskuntakehityksen kuin joukkoliikenteen edellytyksiä. Seudullisissa toimenpiteissä, kuten lähijunaliikenteen varikoiden ja raskaan liikenteen taukopaikkojen löytämisessä, on kuitenkin vielä haasteita. ”Junavarikoille on löydyttävä sijainti, jotta lähijunaliikennettä voidaan lisätä riittävästi”, ministeri Harakka muistuttaa.

”Olemme Helsingissä tyytyväisiä, että näiden sopimusten tuloksilla on helpotettu ihmisten arkea ja päästy lähemmäs Helsingin seudun ja koko Suomen ilmastotavoitteita. On tärkeää, että kaupunkiseudut ja valtio jatkavat kunnianhimoista työtä maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteiden saavuttamiseksi”, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki sanoo.

”Kaupungit toivovat, että valtio tulevaisuudessa lisää rahallista panostustaan kestävän kasvun investointeihin. Pääkaupunkiseutu on kasvanut viime vuodet voimakkaasti ja on siksi merkityksellistä, että nykyisen hallituksen kunnianhimo kaupunkien raidejoukkoliikenteen suhteen on aiempaa korkeampi", Sinnemäki jatkaa.

Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen sopimus on vuosille 2020-2031, ja käytännön toimet koskevat ensimmäistä neljää vuotta.

Lisätiedot

Timo Juurikkala
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen erityisavustaja
p. 0295 250 109
[email protected]

Johanna Juselius
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan erityisavustaja
p. 0295 342 141
[email protected]

Juha Nurmi
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
p. 0295 250181
[email protected]

Maria Torttila
erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
p. 0295 342 237
[email protected]

Krista Mikkonen Timo Harakka