Hyppää sisältöön
Media

Selvityshenkilö suosittaa MAL-sopimusmenettelyn laajentamista Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2020 12.32
Tiedote

Ympäristöministeriön selvitys maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduille on valmistunut. Selvityshenkilö Matti Vatilo suosittaa sopimusmenettelyn laajentamista kaikille kolmelle seudulle.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen pitää tärkeänä, että selvityksessä korostuvat ilmastonmuutoksen hillintä ja kumppanuuslähtöisyys. ”MAL-sopimusmenettely on todettu toimivaksi välineeksi, jolla valtio voi yhteistyössä kuntien kanssa tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa isoilla kaupunkiseuduilla. On hienoa, että selvityksen mukaan myös Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seuduilla ilmastohaaste tiedostetaan hyvin, ja että seutujen ja valtion uudistuva kumppanuus nähdään mahdollisuutena vastata siihen yhä paremmin.”

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seutujen valmiudet osallistua MAL-sopimusmenettelyyn todetaan selvityksessä hyviksi ja valmistelussa mukana olleet kuntaryhmät perustelluiksi. Alueet ovat jo pohtineet kärkitavoitteitaan, joita MAL-sopimuksin voitaisiin edistää, sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnilla on monia yhteistyörakenteita keskenään ja keskuskaupunkiensa kanssa.

Sopiminen toisi lisäarvoa sekä seuduille että valtiolle. Yhteistyö tiivistyisi ja kumppanuus vahvistuisi, kun maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja tehtäisiin koko seudun näkökulmasta. Seutujen ja valtion yhteinen tahtotila kirkastuisi, kun huomio kiinnittyisi seutukehityksen kannalta keskeisiin tavoitteisiin ja toimiin. Kaupungistumisen haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen voisivat helpottua, kun tarkasteluun nousisivat esimerkiksi asuinalueiden eriytyminen sekä keskusten ja ympäröivän maaseudun välinen vuorovaikutus. Kaupunkiseutu olisi myös sopivan kokoinen alue edistää esimerkiksi kestävää liikkumista ja vähähiilistä rakentamista.

Päätöksen MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta tekee valtioneuvosto ympäristöministeriön esityksestä. Selvityshenkilö esittää nopeaa etenemistä siten, että sopimusneuvottelut seutujen kanssa voitaisiin aloittaa kuluvan talven aikana.

Selvityshenkilö Matti Vatilo uskoo, että uudet alueet voivat tuoda tuoreita ajatuksia myös nykyisten MAL-sopimusten kehittämiseksi. ”Selvitystyö osoitti, että Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seuduilla ollaan hyvin valmistautuneita. Kaikilla selvitysalueilla tehdään ennakkoluulottomasti ja paneutuen työtä myös sopimusmenettelyn kehittämiseksi. Siitä olen erityisen iloinen.”

MAL-sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Nykyisin MAL-sopimusmenettely ulottuu Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduille. Hallitusohjelmassa linjataan, että MAL-sopimusmenettely voidaan laajentaa yli 100 000 asukkaan kaupunkikeskuksiin.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013, [email protected]

ympäristöneuvos Kaisa Mäkelä, p. 0295 250 187, [email protected]

selvityshenkilö, arkkitehti Matti Vatilo, p. 040 506 1168, [email protected]

Krista Mikkonen