Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kuntien ilmastosuunnitelmia koskevan velvoitteen kumoamisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2024 14.28
Tiedote

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen kumota kunnan ilmastosuunnitelman laatimista koskeva velvoite. Ilmastolakiin ei jatkossa sisältyisi kuntia koskevia velvoitteita, eikä lakia sovellettaisi kunnan viranomaisiin. Lausuntoja voi antaa 5.7.2024 asti.

Kuntia koskeva velvoite kumotaan osana valtiontalouden sopeuttamista. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien ilmastosuunnitelmiin varattu noin 2,8 miljoonan euron vuosittainen määräraha poistetaan. Taustalla on myös tavoite vähentää kuntien ja valtion hallinnollista taakkaa. 

Esityksen mukaan merkittävällä osalla kunnista on jo ilmastosuunnitelma. Suuret ja keskisuuret kunnat ovat keskeisimmät toimijat ilmastopäästöjen vähentämisessä. Kaikilla yli 100 000 asukkaan kaupungilla ja valtaosalla yli 50 000 asukkaan kaupungeista on ilmastosuunnitelma. Manner-Suomen 293 kunnasta useammalla kuin 85 kunnalla on tällä hetkellä oma ilmastosuunnitelma. 

Ympäristöministeriö järjesti helmikuussa kunnille ja aluetoimijoille kuulemistilaisuuden velvoitteen poistamisesta. Tilaisuudessa nousi esille, että monella kunnalla on tahtotilaa ja erityisesti suuremmilla kunnilla myös resursseja jatkaa ilmastotoimia tulevaisuudessa, vaikka velvoite ilmastosuunnitelmasta poistuisi. Tämän tueksi kunnat pitivät tärkeänä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämän päästötietopalvelun jatkamista.  

Esityksen mukaan Syken lakisääteistä tehtävää päästötietopalvelun ylläpitäjänä jatkettaisiin. Päästötietopalvelulla on tarkoitus tukea kuntien vapaaehtoisen ilmastotyön jatkumista ja varmistaa yhtenäinen tietopohja päätöksenteon ja seurannan tueksi. 

Lausuntopyyntö esityksestä lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja

Karoliina Anttonen 
lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö 
029 525 0065 
[email protected] 

Orpon hallitusohjelma