Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätelakiin esitetyistä muutoksista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2024 14.53
Tiedote

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille jätelain muuttamista koskevan esityksen. Lausuntoja voi antaa 28.3.2024 asti.

Hallitusohjelman mukaan kunnan vastuu jätehuollosta tulee rajata kotitalousjätteisiin. Hallituksen esityksen mukaan kunnan vastuu asumisen jätteistä rajataan pääosin kotitalouksissa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvään jätteeseen. Jätteen haltija vastaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoavien asumisyksiköiden ja laitosasumisen yhteydessä syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta.

"Muutos selkeyttää vastuunjakoa yhdyskuntajätehuollossa ja mahdollistaa sen, että sote-alan yritykset ja hyvinvointialueet voivat järjestää oman jätehuoltonsa yhtenä kokonaisuutena", ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Esityksen mukaan vastuu käytöstä poistettujen kirjojen jätehuollosta siirtyy kirjojen tuottajille, osaksi paperin tuottajavastuuta. Käytännössä vastuu siirtyy painettujen kirjojen maahantuojille ja painopaperin tuottajille. Kustannusala kannattaa kirjojen jätehuollon tuottajavastuuta. Kirjojen jätehuollon siirtäminen tuottajien vastuulle tavoittelee lisääntyvää kirjapaperin erilliskeräystä ja kierrätystä polton sijaan. Myös jatkossa kirjojen ensisijainen reitti on uudelleenkäyttö. Uudistus ei siis koske uudelleen käyttöön tarkoitettuja kirjoja, kuten antikvariaateissa myytäviä kirjoja.

Jätelakiin ehdotetaan lisäksi uutta pykälää, jonka mukaan muista Euroopan talousalueen (ETA) maista uusiokäyttöön tuotavia materiaaleja ei luokiteltaisi enää Suomessa jätteiksi. Pykälän mukaan, jos materiaali on toisessa ETA-maassa luokiteltu uudelleen käytettäväksi materiaaliksi eikä jätteeksi, tulee materiaali myös Suomessa luokitella jätteen sijaan uudelleen käytettäväksi materiaaliksi. Nykyisen lainsäädännön mukaan, kun Suomessa toimiva yritys hankkii uusiotuotteita varten materiaalia muista ETA-maista, yritys voi tuotavan materiaalin jäteluokituksen johdosta muuttua ympäristöluvanvaraiseksi jätteenkäsittelijäksi.

Ehdotettu pykälä sujuvoittaisi toisesta ETA-maasta tuotujen materiaalien hyödyntämistä. Suomen viranomaisilla olisi kuitenkin myös jatkossa oikeus puuttua tilanteeseen, jos tuodut materiaalit ovat haitaksi ympäristölle tai terveydelle.

Ehdotettuja muutoksia on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa tunnistamalla eri vaihtoehtoja nyt ehdotetuille muutoksille sekä arvioimalla alustavasti niiden vaikutuksia. Jätelain ja sitä täydentävien asetusten tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä.

Lisätiedot

Jussi Kauppila
lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 085
[email protected]

Emma-Stina Vehmanen
ministerin erityisavustaja
p. 040 847 1992
[email protected]