Kuntien hankkeet

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman kautta on rahoitettu 98 kuntien ja alueiden ilmastohanketta (tilanne vuoden 2023 lopussa). Hankkeiden teemat ovat kuntien ja alueiden itsensä muotoilemia ja heidän tarpeisiinsa vastaavia. Ohjelman puitteissa on järjestetty myös kaksi avustushakua pienkokeiluille. Ensimmäisessä haussa teemana oli vähähiilinen kulutus ja toisessa kuntien ilmastokokeilut. Pienkokeiluita on rahoitettu yhteensä 24.

Lisätietoja

Olli-Pekka Pietiläinen, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto Puhelin:0295250316   Sähköpostiosoite:


Veera Visuri, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto Puhelin:0295250325   Sähköpostiosoite: