Så här följer vi hur den cirkulära ekonomin framskrider

De indikatorer som valts till stöd för uppföljningen av programmet uppdateras. För närvarande bereds också en enkät- och intervjuundersökning riktad till företag och konsumenter. Undersökningen gäller attityder och verksamhetsmodeller som stöder cirkulär ekonomi.

Indikatorer som stöder uppföljningen: