Cirkulär ekonomi i utrikespolitiken

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Finlands ställning som föregångare inom cirkulär ekonomi förutsätter förutom åtgärder på nationell nivå och EU-nivå också en målmedveten och konsekvent utrikespolitik. Detta ska synas i arbetet med Finlandsbilden, handelspolitiken, utvecklingspolitiken, exportfrämjandet och i forumen för multilateral miljöpolitik.

En helhetsbetonad "cirkulärekonomisk utrikespolitik" som en del av klimat- och innovationspolitiken stärker Finlands roll i det internationella genomförandet av målen för hållbar utveckling. Den ökar också möjligheterna att tillhandahålla finländska och europeiska lösningar och innovationer som stöder cirkulär ekonomi på den internationella marknaden.

Det förutsätter att Finland aktivt påverkar i EU och i de internationella förhandlingarna om fördraget om naturresurser samt förbinder sig att fortsätta verksamheten i anslutning till forumet World Circular Economy Forum (WCEF). Dessutom kan Finlands exportmöjligheter främjas genom att man av produkterna och innovationerna från olika företag bygger upp heltäckande lösningar för konsumenterna.

Vår verksamhet och så här ser nuläget ut:

1. Vi främjar en global övergång till cirkulär ekonomi.

  • Åtgärden är ännu i ett tidigt planeringsskede. Ansvarig myndighet: utrikesministeriet.

2. Vi utvecklar orkestreringsmodellen så att den sätter fart på exporten av finländska lösningar inom cirkulär ekonomi.

  • Så här ser nuläget ut: Åtgärden är ännu i ett tidigt planeringsskede. Ansvarig myndighet: utrikesministeriet.