Nationella klimatverktyg och -verksamhetsmodeller

En del av finansieringen för programmet Kommunernas klimatlösningar har använts för upphandling på nationell nivå som möjliggör klimatarbete i alla kommuner och regioner bland annat genom utveckling av gemensamma verksamhetsmodeller, kommunikationsmaterial, faktaunderlag och utbildningar. Kommunerna kan fritt utnyttja materialet. 

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250316   E-postadress:


Veera Visuri, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250325   E-postadress: