Kommunernas projekt

Via programmet Kommunernas klimatlösningar har 82 klimatprojekt i kommunerna fått finansiering (läge i slutet av 2022). Kommunerna och regionerna har själv valt projektens teman utifrån deras behov. Inom ramen för programmet har även två ansökningar om bidrag för små experiment ordnats. Temat för den första ansökan var konsumtion med låga koldioxidutsläpp och för den andra klimatexperiment i kommuner. Sammanlagt 24 små experiment har beviljats finansiering.

Mer information

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat 0295250316  


Veera Visuri, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat 0295250325