Projektchef Minna Torkkeli: Varierande arbetsuppgifter stimulerar och ger mångsidig arbetserfarenhet

Rätt snart efter att ha utexaminerats som miljöekolog lyckades projektchefen Minna Torkkeli få arbete vid miljöministeriet. Torkkeli har arbetat med olika uppgifter som har koppling till miljökonsekvensbedömning och styrning av regionalförvaltningen. Torkkeli trivs i den inspirerande atmosfären vid miljöministeriet.

Jag hade redan under studietiden som dröm att få arbeta inom miljöförvaltningen, särskilt vid miljöministeriet. Utöver att jag hade miljöekologi som huvudämne studerade jag miljöekonomi, miljörätt och skogsekologi för att få en tvärvetenskaplig examen med förvaltningsinriktning.

Efter att jag utexaminerats år 2009 kontaktade jag miljöministeriets personalchef och lyckades ordna med en praktikplats, som på den tiden gick under namnet arbetslivsträning. Jag fick börja arbeta på naturmiljöavdelningen, där jag hjälpte till med att ordna ett internationellt förfarande för miljökonsekvensbedömning av gasledningsprojektet i Östersjön. I och med praktiken började min karriärstig formas kring uppgifter som hänför sig till miljökonsekvensbedömning. Därefter erbjöds jag ett alterneringsledighetsvikariat på avdelningen för den byggda miljön, där jag arbetade drygt 1,5 år med planering av vindkraftsutbyggnad.

Efteråt följde en tid utomlands då jag skaffade mig internationell arbetserfarenhet vid FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) inom ramen för FN:s program för biträdande experter (JPO), som riktar sig till personer under 32 år. Under drygt två år arbetade jag vid sekretariatet för den internationella konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar som finns i Genève. Jag återvände till Finland när jag fick fast tjänst vid miljöministeriet med uppgifter som hänför sig till utveckling av styrningen när det gäller miljökonsekvensbedömningar och vatten- och havsvård. I början av år 2018 övergick jag till ett visstidsförordnande inom resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden med uppgift att delta i beredningen av landskapsreformen.

Det har varit uppiggande att ha varierande arbetsuppgifter. När jag arbetat vid olika avdelningar och i olika uppgifter har jag fått erfarenheter som varit till stor hjälp i mitt nuvarande uppdrag. Jag har nära samarbete med ministeriets olika avdelningar, med regionförvaltningen (NTM-centralerna och regionförvaltningsverken) och med experter vid andra ministerier och ämbetsverk i beredningen av den förestående överföringen av regionförvaltningens miljöuppgifter till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och landskapen. Under en vanlig arbetsdag har jag flera möten. En del av det dagliga arbetet är att reagera på snabba uppdrag och att samordna beredningen mellan avdelningarna.

Jag trivs vid miljöministeriet framför allt för att arbetsklimatet är inspirerande och de anställda är engagerade och vill arbeta för miljöns bästa. Arbetsandan är dessutom avslappnad och spontan, vilket jag uppskattar.

Minna Torkkeli
Projektchef