Kanslichef Juhani Damski: Stora helheter och kontinuerligt lärande

Jag arbetar som kanslichef vid miljöministeriet. Jag har arbetat inom den offentliga sektorn under nästan hela min arbetskarriär. Min mest långvariga arbetsplats var Meteorologiska institutet, där jag arbetade i många olika uppgifter, från it-operatör till forskare, och innehade olika chefsuppgifter. Innan jag började arbeta som kanslichef vid miljöministeriet var jag generaldirektör för Meteorologiska institutet. Jag har fått se livet och olika organisationers verksamhet ur många olika perspektiv, de internationella kontakterna medräknade.

Till utbildningen är jag filosofie doktor. Jag studerade vid Helsingfors universitet med meteorologi som huvudämne. Min doktorsavhandling handlade om kopplingen mellan ozonuttunningen och klimatförändringen. 

Jag började studera meteorologi för att jag var intresserad av naturvetenskap. Under min studietid blev nästan alla som studerade meteorologi anställda vid Meteorologiska institutet, som också blev min första och mest långvariga arbetsplats. Efter doktorsavhandlingen lämnade jag forskarkarriären bakom mig när min karriärväg tog mig till olika chefsuppgifter och rollen som ”förvaltningsperson”. De frågor jag arbetar med har dock hållit mig i närheten av vetenskap, olika fenomen och sakkunnigarbete.

I det administrativa arbetet kommer man åt att sammanställa helheter också av stora och komplicerade frågor. Kanslichefens uppgift är mycket noggrant specificerad: kanslichefen leder ministeriets förvaltningsområde och de tjänstemän som arbetar såväl vid ministeriet som inom hela förvaltningsområdet. Arbetet är de facto mycket mångsidigt. Det är min uppgift att bearbeta olika frågor så att det går att fatta beslut om dem och att de blir en del av lagstiftningen eller förvaltningsgrunden. 

I ledningsarbetet behöver man kompetens av alla möjliga slag. Detta är utmaningen med denna typ av arbete: man borde veta lite om allt utan att gå för djupt in i enskilda frågor. Det är fint att få använda sig av och synliggöra det arbete som utförs av toppexperterna vid miljöministeriet. Jag tycker också att det är enormt roligt att lära mig nya saker. 

Vid miljöministeriet arbetar vi mycket med fenomen som är skadliga för människan och samhället, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Vi siktar dock alltid på förbättring – vi får arbeta för en positiv förändring och en bättre framtid. Vi är en röst för naturen och miljön, det vill säga för dem som inte talar. Engagemanget för det egna arbetet är så uppenbart hos de människor som arbetar här.

Juhani Damski
Kanslichef