Konsultativ tjänsteman Antton Keto: Att arbeta som expert i vattenfrågor

Antton Keto har arbetat med uppgifter som hänför sig till verkställandet av ramdirektivet för vatten, först som forskare och sakkunnig inom både den offentliga och den privata sektorn, nu vid miljöministeriet som tjänsteman med ansvar för vattenvården. Att arbeta vid miljöministeriet är enligt Keto ett drömyrke för en ”vattuman”.

Min karriär inom miljöförvaltningen inleddes år 1996 när jag under två somrar arbetade ute i terrängen inom ett projekt för utveckling av vattenregleringen i Päijänne. Detta sommarjobb kom att ha stor betydelse, eftersom det ledde in mig på en uppemot tio år lång karriär vid Finlands miljöcentral där jag arbetade med utvecklingsprojekt som rör vattenregleringen i sjöar. Under årens lopp har jag åkt runt till ett flertal reglerade och icke-reglerade vattendrag på olika håll i Finland och på det viset besökt alla stora sjöar.

Min arbetsbild förändrades i och med att den europeiska vattenlagstiftningen, dvs. EU:s ramdirektiv för vatten, trädde i kraft år 2000. På den tiden arbetade jag som forskare för viss tid vid Finlands miljöcentral och hade inte råd att säga nej till ett endaste arbetsuppdrag. Jag var naturligtvis också väldigt intresserad av de utvecklingsuppgifter som min dåvarande chef erbjöd mig med anledning av direktivet. Jag hade dock ingen aning om att ramdirektivet för vatten skulle komma att spela en så viktig roll i många av de arbetsuppgifter som jag haft efter det.

Jag har arbetat med verkställandet av ramdirektivet för vatten först i egenskap av forskare, sedan som expert inom både den offentliga och den privata sektorn, och från år 2016 som tjänsteman vid miljöministeriet med ansvar för vattenvården. Detta har på många sätt varit ett drömyrke för mig, för till utbildningen är jag ursprungligen limnolog, en ”vattuman”.

Miljöministeriet ansvarar för genomförandet av ramdirektivet för vatten och utgör också på detta område en riktig utkiksplats inom förvaltningen av vattenfrågor i Finland. Ministeriet ansvarar för en stor mängd uppgifter som hänför sig till inlandsvatten och havsfrågor. Även om vi är ganska få som sköter dessa mångsidiga uppgifter har frågorna alltid framskridit tack vare gott samarbete, humor och engagerade samtal.

Antton Keto
Konsultativ tjänsteman