Specialsakkunnig Aino Lipsanen: Internationellt arbete med de viktigaste frågorna i världen

Jag arbetar för närvarande som specialsakkunnig vid enheten för internationella frågor och EU-frågor. Till mitt ansvarsområde hör miljöministeriets samarbete med Ryssland och miljösamarbetet mellan de nordiska länderna och Ryssland i Barentsregionen. På mitt arbetsbord finns också uppgifter från den globala sidan, till exempel i anslutning till FN:s miljöprogram (UNEP). 

Till utbildningen är jag politices magister från Helsingfors universitet. Jag har studerat samhällspolitik och alltid varit intresserad av internationellt samarbete. Utöver samhällspolitik har jag gjort Ryssland- och Östeuropastudier samt studier i det ryska språket. Som en del av mina studier har jag haft praktik vid Finlands representation vid Unesco i Paris och vid det internationella Barentssekretariatet vid Ishavets kust i Kirkenes i Norge.

Min väg har lett till miljöministeriet förutom genom mina studier och tidigare arbetsuppgifter, också tack vare mina egna intressen och hobbyer. Jag har alltid varit väldigt naturnära och brunnit för miljöfrågor.

Jag började arbeta som EU-assistent vid miljöministeriet 2018 då jag var med och beredde Finlands EU-ordförandeskap. Mina första arbetsuppgifter gällde dock genomförandet av Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. 

Av mina minnen från arbetet vid miljöministeriet minns jag min tredje arbetsdag bäst. På grund av statsrådets gemensamma introduktion till arbetet hade jag ännu inte hunnit stiga in i miljöministeriets byggnad på Alexandersgatan en enda gång när jag redan på min tredje arbetsdag satt mig på ett flyg tillsammans med en ny kollega. Vi var på väg till Rovaniemi för att förbereda ett arktisrelaterat miljöministermöte och en biodiversitetskongress kring arktiska frågor. Den arbetsdagen har blivit kvar i mitt minne eftersom den gav en god uppfattning av hur det är att arbeta med miljöministeriets internationella arbetsuppgifter: det är ständigt liv och rörelse!

En typisk arbetsdag består av många möten. Vid sidan av mötena och arbetsgruppsarbetet tar jag mig dock tid att skriva och tänka. Till mina arbetsuppgifter hör förutom beredning av Finlands ståndpunkter och internationellt påverkansarbete också att skriva en hel del promemorior, bakgrundsmaterial och tal till exempel för miljöministeriets ledning och statsrådet i övrigt.

En central del av mitt arbete är att upprätthålla nära kontakt med många olika aktörer, till exempel utrikesministeriet och kollegor från andra ministerier, sakkunniga från olika ämbetsverk och olika intressentgrupper från forskare till landskapsförbund. Arbetsresor är också en stor del av arbetet med internationella uppdrag. Före coronapandemin reste jag till exempel till Bryssel i samband med EU-ärenden, och även en hel del till Kenya där FN:s miljöprogram har sitt huvudkvarter. 

Det bästa med arbetet vid miljöministeriet är de toppbegåvade och smarta kollegorna och att vi tillsammans får arbeta med de viktigaste frågorna i världen.

Aino Lipsanen
specialsakkunnig