Miljöministeriets förslag till statsbudgeten påskyndar slopandet av fossil energi

5.8.2022 10.20
MM
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2023 uppgår anslagen till sammanlagt 336 miljoner euro, vilket är 7,4 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgetpropositionen för 2022. Ur Statens bostadsfond föreslås dessutom ett anslag på 293,9 miljoner euro för bostadsfinansieringsstöd.

Senaste meddelanden

Heikki Isotalo utnämns till Ohisalos nya specialmedarbetare

20.7.2022 11.20
MM
Politices magister Heikki Isotalo inleder sin tjänst som specialmedarbetare för miljö- och klimatminister Maria Ohisalo från och med måndagen den 1 augusti.

Utredning av samernas traditionella kunskap om genetiska resurser

14.7.2022 9.01
MM
I projektet som finansieras av miljöministeriet utreds samernas traditionella kunskap om genetiska resurser. Inom projektet skapas också riktlinjer för hur samernas traditionella kunskap om genetiska resurser kan användas på ett rättvist sätt och med samernas samtycke. Projektet genomförs av Dierpmis ay.

EU:s miljöministrar diskuterar bekämpning av förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna

13.7.2022 7.29
MM
Vid EU:s informella miljöministermöte 13.7–14.7 görs förberedelser inför FN:s möten om biologisk mångfald och klimatförändringen och diskuteras miljökonsekvenserna av kriget i Ukraina och sakkunnighjälp från EU. Statssekreteraren Terhi Lehtonen företräder Finland vid mötet i Prag.