Författningar inom miljöministeriets förvaltningsområde som träder i kraft vid ingången av 2022

22.12.2021 12.42
MM
Följande författningar träder i kraft inom miljöministeriets förvaltningsområde den 1 januari 2022.

Senaste meddelanden

Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur har stadfästs

14.1.2022 11.43
MM
Republikens president har i dag stadfäst lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Syftet med den nya lagen är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador. I synnerhet fridlysta fåglar har orsakat omfattande skador under de senaste åren. Lagen träder i kraft efter att kommissionen har godkänt de bidragssystem som ingår i lagen.

Nästan två miljarder euro i räntestödslån för att främja byggandet av bostäder till rimligt pris

13.1.2022 13.23
MM
Statsrådet har fattat beslut om 2022 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktionen av hyresbostäder till rimligt pris genom att fördela räntestödsfullmakter till ett belopp av sammanlagt 1,95 miljarder euro.

12 personer har sökt tjänsten som kommunikationsdirektör vid miljöministeriet

29.12.2021 17.17
MM
Tjänsten som kommunikationsdirektör vid miljöministeriet söktes inom den utsatta tiden av 12 personer. Tjänsten tillsätts för en period på fem år.