Biosfärområden

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling där man kombinerar skyddet av den biologiska mångfalden i livsmiljön med hållbart nyttjande av naturresurser och miljöforskning. Biosfärområdena utgör en del av programmet ”Människan och biosfären” som drivs av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO.

I Finland finns det två biosfärområden: biosfärområdet i Norra Karelen inrättades 1992 och Skärgårdshavets biosfärområde inrättades 1994.

UNESCO:s världsarvsobjekt i Finland

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv är ett instrument som fastställer, bevarar och lyfter fram kultur- och naturarv som är värdefullt i globalt perspektiv. UNESCO upprätthåller och kompletterar årligen världsarvslistan (World heritage list).

I Finland finns det i dagens läge sex kulturarvsobjekt och ett naturarvsobjekt som har upptagits på världsarvslistan.