Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Biosfäärialueet kuuluvat YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn "Ihminen ja biosfääri" -ohjelmaan.

Suomessa on kaksi biosfäärialuetta. Pohjois-Karjalan biosfäärialue perustettiin 1992 ja Saaristomeren biosfäärialue 1994.

UNESCOn maailmanperintökohteet Suomessa

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn yleissopimus kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta nimeää, säilyttää ja esittelee yleismaailmallisesti arvokasta kulttuuri- ja luonnonperintöä. UNESCO ylläpitää ja täydentää vuosittain maailmanperintöluetteloa (World heritage list) siihen nimetyistä kohteista.

Suomessa on tällä hetkellä kuusi  maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta ja yksi luonnonperintökohde.