Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Biosfäärialueet kuuluvat YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn "Ihminen ja biosfääri" -ohjelmaan.

Suomessa on kaksi biosfäärialuetta. Pohjois-Karjalan biosfäärialue perustettiin 1992 ja Saaristomeren biosfäärialue 1994.

UNESCOn maailmanperintökohteet Suomessa

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn yleissopimus kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta nimeää, säilyttää ja esittelee yleismaailmallisesti arvokasta kulttuuri- ja luonnonperintöä. UNESCO ylläpitää ja täydentää vuosittain maailmanperintöluetteloa (World heritage list) siihen nimetyistä kohteista.

Suomessa on tällä hetkellä kuusi  maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta ja yksi luonnonperintökohde.

Lisätietoja

Ilona Latsa, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250388   Sähköpostiosoite: