Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation

Miljöministeriet
6.4.2021 11.48
Nyhet

Finlands miljöcentral utredde på uppdrag av miljöministeriet nuläget för verksamheten med frivillig utsläppskompensation och vilken roll de finländska aktörerna har i arbetet för att stävja klimatförändringen.

Forskarna undersökte till exempel vilka projekt som producerar utsläppsminskningsenheter och hur projektens kvalitet säkerställs. I utredningen ingår en översikt över utmaningarna och utvecklingsbehoven på den frivilliga utsläppskompensationsmarknaden samt förslag till utveckling av sektorn i Finland.

Enligt utredarna behövs det enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av kompensationsprojekt. Dessutom behövs det riktlinjer för hur inhemska utsläppskompensationer ska användas i kommunerna samt förhållandet mellan dessa kompensationer och statens klimatmål, speciellt inom markanvändningssektorn.

Resultaten av utredningen utnyttjas när man bedömer hurdan lagstiftning det behövs för den frivilliga kompensationsverksamheten i Finland. Miljöministeriet finansierar också ett projekt där man utreder olika regleringsalternativ och lägger fram förslag till den mest ändamålsenliga regleringslösningen eller en lämplig regleringskombination under sommaren 2021.

Krista Mikkonen