Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Byggandet av flervåningshus av trä ökar något

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2022 9.29
Pressmeddelande

Enligt utredningen som beställts av miljöministeriet ökar våningsytan och antalet höghuslägenheter av trä. Omkring 14 340 höghuslägenheter av trä är planerade. Trähöghusprojekt genomförs särskilt inom huvudstadsregionen, och av de övriga landskapen sticker Birkaland ut på ett positivt sätt.

"Det är fint att se att det finns ett mångsidigt intresse för att bygga flervåningshus av trä i hela Finland. Trä är ett förnybart material, och som byggmaterial lagrar det kol under en lång tid. Träbyggande är ett bra sätt att minska utsläppen från byggandet och skapa vacker arkitektur", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.
​​​​​​​
​Enligt utredningen som gjordes våren 2022 pågår genomförandet eller planeringen av sammanlagt 61 trähöghusprojekt i Finland. Trähöghusprojekten omfattar enskilda höghus av trä, höghuskvarter av trä eller storskaliga kontorsbyggnader av trä. I den föregående utredningen, som genomfördes i november 2020, var antalet trähöghusprojekt 72.

Antalet bostäder och våningsytan har ökat trots att antalet projekt har minskat. Cirka 14 340 höghusbostäder av trä håller nu på att byggas, medan det 2020 byggdes 11 720 höghusbostäder av trä. Den genomsnittliga storleken på de hyreshus- och kontorshusprojekt som med säkerhet ska genomföras har ökat från cirka 10 000 kvadratmeter till 18 265 kvadratmeter.

Av projekten ska 26 genomföras med säkerhet. År 2020 fanns det 24 säkra projekt. I år finns det 18 sannolika projekt och 17 eventuella projekt. De eventuella projekten är storskaliga projekt som är under planering och som ännu inte har någon byggherre eller byggare som har förbundit sig till träbyggande.

I utredningen har trähöghusprojekt med minst tre våningar har beaktats. Loftgångshus med två våningar har inte beaktats även om de statistiskt sett är trähöghus.

"En väsentlig förändring är att projekten har ökat i storlek jämfört med tidigare år. Trä som material kan användas för flera olika ändamål. Även miljöer och arkitektoniskt stiliga byggnader kan byggas av trä. Just nu planeras till exempel ett slutet träkvarter och andra större helheter," säger Petri Heino, programchef för åtgärdsprogrammet för träbyggande.

Trähöghus planeras i 13 landskap

Av projekten genomförs 83 procent i Nyland och Birkaland, men det planeras projekt jämnt över hela Finland i totalt 13 landskap. Endast i Lappland, Södra Savolax, Södra Karelen, Egentliga Tavastland och Åland planeras för närvarande inga trähöghus med över två våningar. Det är värt att notera att aktören som utarbetat utredningen möjligen inte har fått kännedom om alla projekt.

"Särskilt tillväxtcentren verkar ha aktiverat sig när det gäller att öka användningen av trä i byggandet: till och med två tredjedelar av projekten finns i Nyland, där mest träbygge planeras i Helsingfors. I Helsingfors fokuserar man förutom på bostadsbyggande också på byggande av kontorshus av trä. Trähuskvarteret Wood City kompletteras till exempel med ett till kontorshus i stället för det planerade hotellet", säger Petri Heino.

En kartläggning av trähöghusprojekt i Finland sammanställdes första gången år 2012, och uppdaterades åren 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 och 2020. I år beställdes kartläggningen av miljöministeriet. Uppgifterna baserar sig på kommunernas offentliga uppgifter. Man har bett kommunerna bekräftat uppgifternas aktualitet om möjligt. Kartläggningen har sammanställts av arkitekt Janne Tolppanen från Uleåborg.

Trähöghusprojekten har i utredningen indelats i tre olika klasser enligt deras genomförandepotential: säkra, sannolika och eventuella. Klassificeringen beskriver sannolikheten för att områdena och objekten förverkligas i trä. I kartläggningen har man samlat alla trähöghusprojekt med minst 3 våningar och alla betydande offentliga träbyggnader i stor skala i Finland. I kartläggningen presenteras inte projekt som redan har genomförts.

Ytterligare information:


Sameli Sivonen (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Minister Ohisalos specialmedarbetare
​​​​​​​p. 050 406 6855
[email protected]

Sini Koskinen
Sakkunnig
tfn 0295 250420
[email protected]