Hoppa till innehåll
Media

Utarbetandet av anvisningar för företrädesförfarandet för investeringar i den gröna omställningen har inletts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2022 9.07
Nyhet

Riskdagen behandlar för närvarande propositionen vars syfte är att 2023–2026 ge företräde i regionförvaltningsverkens tillståndsbehandling enligt miljöskyddslagen och vattenlagen åt investeringsprojekt som är viktiga för den gröna omställningen. Miljöministeriet har inlett utarbetandet av anvisningar till stöd för tillämpningen av den föreslagna lagändringen.

Anvisningarna är i första hand avsedda för regionförvaltningsverken. Anvisningarna behandlar också frågor som rör närings-, trafik- och miljöcentralerna. Även de som ansöker om tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen kan utnyttja anvisningarna.

I november–december ordnas ett diskussionsmöte om utkastet till anvisning.

Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information

Erja Werdi, lagstiftningsråd, [email protected], tfn. 0295 250 312

Maria Ohisalo