Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Upphandlingen av en specifikation för Ryhti-datasystemet pågår

Miljöministeriet
8.2.2021 13.04
Nyhet

Upphandlingen av en specifikation för ett nytt riksomfattande datasystem för den byggda miljön pågår. Anbuden ska lämnas in senast den 12 mars och arbetet för specifikation av datasystemet inleds i april.

Det riksomfattande datasystem som verkställs inom ramen för Ryhti-projektet skapar en grund för digitaliseringen av den byggda miljön och för de nya tjänster som digitaliseringen möjliggör. Projektet fokuserar på myndighetsinformation som privata aktörer kan använda för att utveckla sin affärsverksamhet. I datasystemet samlas uppgifter som uppkommer i samband med planläggning och byggnadstillstånd.

Målet är att förenkla och förtydliga informationshanteringen: informationen förs in endast en gång, i den form man kommit överens om, i ett gemensamt riksomfattande datasystem där den är uppdaterad, tillförlitlig och tillgänglig för alla. I det första skedet samlas sådana uppgifter i systemet som den offentliga förvaltningen använder i sin lagstadgade verksamhet.

År 2021 genomförs minimispecifikationer och funktionella specifikationer för systemet. Den upphandling som nu pågår gäller specifikationen och det tekniska genomförandet av datasystemet. I specifikationen ska beskrivas vilka funktioner som krävs av datasystemet, vilken information som är tillgänglig i systemet och hur informationen rör sig mellan olika system. Specifikationen hjälper Ryhti-projektet att bygga upp en lösning för datahantering som tillgodoser användarnas viktigaste behov.

Tidsplan för upphandlingen av specifikationen våren 2021

  • Upphandlingsannonsen om specifikationen publicerades i Hilma den 25 januari.
  • Frågor gällande anbudsförfrågan kan ställas fram till den 9 februari.
  • Frågorna besvaras senast den 16 februari.
  • Anbuden ska lämnas in senast den 12 mars kl. 15.00 (Obs. förlängd anbudstid)
  • Anbuden öppnas den 15 mars.
  • Arbetet för specifikation av datasystemet inleds i april.

Efter att specifikationen slutförts konkurrensutsätts huvudutvecklare för datasystemet för att verkställa den minsta livskraftiga produkten (MVP, minimum viable product). Målet är att man under andra hälften av 2021 ska ha utrett omfattningen av den minsta livskraftiga produkten.

Datasystemet byggs upp så att det blir en del av Finlands miljöcentrals organisation. Finlands miljöcentral ansvarar för upphandlingen i anslutning till specifikationen och genomförandet av systemet samt för utvecklingen av systemet. Finlands miljöcentral och miljöministeriet styr arbetet för specifikation av datasystemet tillsammans.

Ytterligare information

Tuija Pakkanen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 050 4710 891
Päivi Malmi, projektchef, [email protected], tfn 050 3757 114