Hoppa till innehåll
Media

Understöd till nio försök ur programmet för hållbara städer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2019 8.52
Pressmeddelande

Programmet för hållbara städer, som ska påskynda den hållbara utvecklingen i städer, beviljar finansiering till nio försök. I försöken testas bland annat utvidgning av en hobbyskjutstjänst för skolelever, ett mobilspel med återvinningstema, en cykelverkstad som ska främja sysselsättningen och utbildningen av arbetslösa unga samt ungas möjligheter att påverka beslutsfattande inom ramen för hållbar utveckling.

”Målet är att med hjälp av försöken hitta nya lösningar på utmaningar som förenar de olika temana inom hållbar utveckling. Bland de projekt som valts ut och beviljas finansiering finns både projekt som testar nya saker och projekt som utvidgar något som tidigare prövats. Av dem har flera en koppling till en långsiktig utveckling och ledning av städer och kommuner”, berättar Virve Hokkanen, programchef för programmet för hållbara städer.

I utlysningen efterfrågades försök som främjar en hållbar utveckling i städer och kommuner inom minst två av följande temaområden: låga koldioxidutsläpp, smarta system och tjänster, social hållbarhet och friska miljöer. Tjugo ansökningar lämnades in, där nästan 30 kommuner deltar och tiotals andra aktörer.

Ansökningarna bedömdes av en jury bestående av företrädare för miljöministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Som ett resultat av bedömningen beviljar miljöministeriet cirka 100 000 euro till nio försök.

Projekt som fått understöd

Tavastehus stad
Bike Lab Hämeenlinna
15 000 €

Tammerfors stad
Hiedanrantafoorumi
15 000 €

Tammerfors stad
I LIKE LIIKE ”NääsMaaS” – Tampereen koululaisten kyytipalvelu kouluista harrastuksiin ja takaisin kouluille
15 000 €

Kervo stad
Keravan kaupunkipyörät
3 000 €

Kuopio stad
Ketun kierrätyspeli (mobiili) osana koulujen ympäristökasvatusta
3 000 €

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Low-carbon district -verkkotyökalu kestävien asemanseutujen kehittämiseen
9 000 €

Raumo stad
Luanikas viherkäine Rauma
12 600 €

Reso stad
Niukoista resursseista Suomen parasta ympäristöviestintää
15 000 €

Egentliga Finlands förbund / Valonia
Nuoret ilmasto- ja kestävän kehityksen työn kirittäjinä
11 220 €

Programmet för hållbara städer

Programmet för hållbara städer som samordnas av miljöministeriet påskyndar den hållbara utvecklingen av städer i samarbete med ministerier, städer, kommuner samt andra aktörer. I programmet försöker man bland annat lösa städernas gemensamma utmaningar, stöda försök och utvecklingsprojekt, stärka de inhemska och internationella nätverken för hållbar stadsutveckling samt ta modell av god praxis.

Teman för verksamheten är låga koldioxidutsläpp, smarta system och tjänster, friska miljöer och social hållbarhet, och man försöker hitta nya lösningar i synnerhet på frågor som förenar dessa teman. Programmets följande utlysning för försök inleds under maj-juni.

Ytterligare information:

Virve Hokkanen, programchef, tfn 0295 250 034, [email protected]