Hoppa till innehåll
Media

Trähusen och funkishuset på universitetsbacken i Åbo samt två byggnader i kvarteret Stören i Helsingfors skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2022 11.40
Pressmeddelande

Miljöministeriet har fastställt de beslut om byggnadsskydd som NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland har fattat. Fyra trähus och ett bostadshus i funkisstil på universitetsbacken i Åbo samt två byggnader i hörnet av Kaserngatan och Rikhardsgatan i Helsingfors skyddas med stöd av lagen om skydd av byggnadsarvet.

Universitetsbackens trähus är en del av den småskaligt bevarade stadsmiljön vid Åbo domkyrka. Byggnaderna är välbevarade till sitt yttre, och inomhus finns fortfarande fast inredning såsom ugnar och mellandörrar. Byggnaderna har riksomfattande betydelse som en del av universitetsbackens miljö med flera historieskikt. De är också en viktig del av trähuskvarteren kring Koskenniemiplanet och trädbyggnadsbeståndet i Åbo centrum som blivit glesare med tiden. Tidigare var byggnaderna i universitetets användning. För närvarande återställs byggnaderna för bostadsbruk.

Funkishuset är ett bostadshus ritat 1932 av arkitekt Veikko Kyander för ägaren av verkstaden R. Onni. Byggnaden är ett för Finland unikt bostadshus i funktionell stil som är anpassat till den täta stadsstrukturen i stadens centrum. Byggnadens yttre är välbevarat. I samband med reparations- och ändringsarbeten under 1970-talet har dess interiör däremot till stor del förändrats. Av de ursprungliga rummen är det tidigare vardagsrummet, takpaviljongen ovanför det och innertrappan bevarade.

Av byggnaderna i kvarteret Stören representerar Rikhardsgatan 2, som blev klar 1891, den tid då stenbyggnaderna i Helsingfors centrum började byggas högre och närmare varandra. Kaserngatan 42 är å sin sida en byggnad ritad av J. S. Sirén, som var en av sin tids mest framstående arkitekter. Byggnaden representerar 1930-talets arkitektur som har moderniserat kontors- och affärshusarkitekturen. Bägge byggnaders gatufasader är välbevarade. Det har utförts flera reparations- och ändringsarbeten i byggnaderna under olika skeden. En del av arbetena har varit återställande. I bägge byggnader är den serie rum som huvudingången och huvudtrappan bildar en av interiörens centrala delar. I byggnaderna finns dessutom bland annat ursprungliga ytmaterial, dörrar, kassettak, hissar och kakelugnar.​​​​​​​

  • NTM-centralen har fattat beslut om träbyggnaderna på universitetsbacken i Åbo den 27 februari 2020, Dnr VARELY/5990/2022.
  • NTM-centralen har fattat beslut om funkishuset på universitetsbacken den 6 september 1919, Dnr VARELY/3874/2014.
  • NTM-centralen har fattat beslut om byggnaderna i kvarteret Stören den 19 december 2019, Dnr UUDELY/13067/2016.

Ytterligare information

Satu Eronen    
sakkunnig
0295 250 180
[email protected]