Hoppa till innehåll
Media

Tilläggsanslag på 40 miljoner euro för utbyte av fossil uppvärmning – NTM-centralens understöd utvidgas i höst till utbyte av uppvärmning med naturgas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2022 9.08
Pressmeddelande

I den andra tilläggsbudgeten för 2022 anvisas för innevarande år ytterligare 40 miljoner euro för understöd till småhusägare som byter från fossil olje- eller gasuppvärmning till en annan form av uppvärmning. Ansökan om understöd för utbyte av uppvärmning med naturgas öppnas på hösten, och understöd kan sökas för kostnader som uppkommit efter den 7 april 2022. Riksdagen godkände tilläggsbudgeten den 28 juni 2022.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland informerar

"Att avstå från fossil energi är en klimatgärning som också ökar samhällets livsmedelsförsörjning och självständighet i fråga om energi. Regeringen har stött hushållen i slopandet av den fossila uppvärmningen, och över 23 000 småhusägare har redan ansökt om understöd för att byta ut oljeuppvärmningen mot en mer hållbar uppvärmningsmetod. Det gläder mig att vi fått en stor tilläggssumma att dela ut, och att understödet också utvidgas till att omfatta slopande av uppvärmning med naturgas", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Understöden, inklusive det nya tilläggsanslaget som nu beviljats, räcker till sammanlagt 33 000 småhus.

Understöd kan också beviljas hushåll som ersätter sin olje- eller gasuppvärmning med fjärrvärme. Fjärrvärme har tidigare varit en understödd uppvärmningsform, men understöd för fjärrvärme har inte kunnat beviljas från anslagen från EU:s återhämtningsinstrument, som används för närvarande.

Information om ansökan om understöd ges på hösten

Understöd kommer att beviljas för utbyte av naturgasuppvärmning i stort sett på samma villkor som för utbyte av oljeuppvärmning. Understödet beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Understöd kan berättigas för kostnader som uppkommit efter den 7 april 2022 på grund av att ett system för uppvärmning med naturgas har avlägsnats och ett nytt uppvärmningssystem har installerats.

"Ansökan om understöd för utbyte av uppvärmning med naturgas öppnas på hösten. Information om villkoren för understödet finns på NTM-centralens webbplats, och informationspaketet kompletteras när ansökningsomgången närmar sig", säger Vesa-Pekka Heikkilä, gruppchef vid NTM-centralen i Birkaland.

Tilläggsresurser för behandlingen av ansökningarna

Över 23 000 ansökningar för utbyte av oljeuppvärmning har lämnats sedan 2020. Nästan 14 000 sökande har beviljats understöd på mer än 50 miljoner euro. Det har genomförts cirka 10 200 renoveringar.

Behandlingen av ansökningarna är belastad på grund av understödets stora popularitet och på grund av att anslaget tidvis tar slut. I tilläggsbudgeten anvisas ett tillägg på 5,3 miljoner euro till NTM-centralens verksamhetsresurser 2022–2023. Målet är att påskynda behandlingen av ansökningarna med hjälp av tillägget.

Uppdateringen av återhämtningsplanen inverkar inte på de stöd som redan har beviljats

Enligt de riktlinjer som Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt fastställde den 30 juni 2022 uteblir stödet på 70 miljoner euro för slopande av oljeuppvärmningen från Finlands återhämtnings- och resiliensplan. Enligt ministerarbetsgruppens riktlinjer ska 40 miljoner av detta ersättas med nationellt stöd. Uppdateringen av återhämtningsplanen påverkar inte de stöd som redan beviljats, utan dessa täcks med nationella anslag.

Mer information:

Läs mer

​​​​​
Kundservice och rådgivning

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med ministern:
​​​​​​​Sameli Sivonen
Minister Ohisalos specialmedarbetare
tfn 050 406 6855
[email protected]

Understöd:
Vesa-Pekka Heikkilä
gruppchef
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
tfn 0295 036324
[email protected]

Avstående från uppvärmning med olja och naturgas:
Pekka Kalliomäki (tillgänglig måndag den 4 juli)
byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250114
[email protected]