Hoppa till innehåll
Media

Striktare villkor införs i den internationella handeln med hotade arter – starkare skydd av elefanter och hotade havsdjur

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2019 7.39
Pressmeddelande

I dag, den 28 augusti 2019, avslutades partskonferensen för CITES-konventionen om internationell handel med hotade arter. Under konferensen fattades viktiga beslut som bidrar till bevarandet av naturen och skyddet av arter. EU lyckades med framgång bland annat främja skyddet av flera hotade havsdjur och kräldjur, likaså skyddet av elefanter.

Mötet godkände de av EU omfattade förslagen att låta regleringen av den internationella handeln inkludera fyra hotade rockor, makrillhajar och tre arter av sjögurka. Att regleringen utökas är ett viktigt steg i rätt riktning, eftersom det hjälper till att begränsa överfisket, som utgör ett hot mot arterna.

Också många andra arter togs med i regleringen av den internationella handeln, bland annat giraffer. Därtill skärptes till exempel bestämmelserna om skyddet av flera sköldpaddsarter.

Starkare skydd för elefanter

Även frågan om skyddet av elefanter avancerade i och med att mötet beslutade att förbjuda verksamhet som innebär att afrikanska elefanter förflyttas från deras naturliga utbredningsområde och placeras i djurparker.

Det fördes en häftig diskussion i frågan, eftersom det ursprungliga förslaget var problematiskt på flera punkter. Förslaget skulle till exempel även ha förbjudit all förflyttning av elefanter som redan lever i djurparker, vilket innebär att dessa elefanter i värsta fall borde avlivas i stället för att förflyttas, om en djurpark exempelvis lägger ner sin verksamhet.

De problematiska punkterna löstes under ledning av EU i samarbete med dem som lagt fram förslaget, och slutsatsen godkändes med klar majoritet.

”EU strävar efter att främja skyddet av elefanter på alla tänkbara sätt. Vi är nöjda med det beslut som nu fattades och som i allt högre grad förbättrar skyddet av elefanter, beaktar eventuella specialfall och inbegriper behövlig kontroll av CITES-myndigheter”, berättar miljörådet Esko Hyvärinen.

Diskussionerna om begränsning av den nationella handeln med elfenben ledde till ett beslut om att parterna ska lämna en rapport om den nationella marknaden för elfenben i respektive region innan CITES ständiga kommitté håller sitt nästa möte.

Under konferensen diskuterades också visionen för CITES-konventionen. Det sattes ett nytt mål för CITES om att se till att all internationell handel med djur och växter ska vara laglig och hållbar senast 2030.

Partskonferensen hölls i Genève den 17–28 augusti. Under konferensen samordnade Finland EU:s och medlemsländernas verksamhet i egenskap av EU-ordförandeland.

CITES-konventionen

Syftet med CITES-konventionen är att skydda vilda växter och djur genom att kontrollera den internationella handeln med dessa. Till konventionen har fogats över 35 000 vilda växter och djur som konstaterats vara hotade, eller löper risk att bli hotade, till följd av den internationella handeln med arterna i fråga. Den internationella handeln med de arter som omfattas av CITES-konventionen regleras genom export- och importtillstånd, försäljningstillstånd och begränsningar.

CITES-konventionen trädde i kraft 1975 och har undertecknats av 183 länder. Konventionen har genomförts i EU-länderna genom EU:s egen CITES-lagstiftning.

Mer information:

Esko Hyvärinen, miljöråd, Miljöministeriet, [email protected], tfn +358 295 250 094

Marja Pylvänäinen, överinspektör, Finlands miljöcentral, [email protected], tfn +358 295 251 529