Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Stöd för lösningar på plastproblemet kan nu sökas för försöks- och pilotprojekt i anslutning till färdplanen för plast

Miljöministeriet
28.9.2020 8.29
Nyhet

Stödprogrammet för försöks- och pilotprojekt i anslutning till färdplanen för plast beviljar sammanlagt en miljon euro i understöd till projekt som leder till ökat tillvaratagande och ökad materialåtervinning av plast samt minskad plastförbrukning, i synnerhet plastprodukter för engångsbruk. Ansökningstiden är 28 september–30 oktober 2020.

Stödprogrammet utgör ett led i genomförandet av den nationella färdplanen för plast. Färdplanen utgör ett första steg mot en ny, hållbar cirkulär ekonomi för plast. Den innehåller en mängd centrala åtgärder som ska bidra till en lösning på de utmaningar som plast medför. Programmet stöder också fullföljandet av kraven i avfallslagen, som just nu revideras, och EU-direktivet om engångsplast.

Stödprogrammet påskyndar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och hör till de åtgärder för hållbar återhämtning som vidtagits i Finland med anledning av coronapandemin.

Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte.

Projekten ska genomföras före utgången av september 2022.

Mer information:

Merja Saarnilehto, programchef (stödprogrammets teman), [email protected], tfn 0295 250 259

Pasi Iivonen, utvecklingschef, [email protected], tfn 0295 250 098