Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimatplanen för markanvändningssektorn

jord- och skogsbruksministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.3.2022 13.02
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för fjortonde gången tisdagen den 22 mars 2022. Temat för mötet är markanvändningssektorns klimatplan, som ska sändas på remiss inom de närmaste veckorna. Rundabordsforumet ska diskutera om de planerade åtgärderna bildar en balanserad och verkningsfull helhet samt hur rättvisa ska beaktas i planen. Ordförande för rundabordsforumet är statsminister Sanna Marin.

Under denna regeringsperiod ska markanvändningssektorn i enlighet med regeringsprogrammet i allt högre grad integreras i planeringen och genomförandet av den nationella klimat- och energipolitiken. Markanvändningssektorns klimatplan, som bereds under ledning av jord- och skogsbruksministeriet, innehåller metoder för att minska klimatutsläppen inom markanvändningssektorn och stärka kolsänkorna och kollagren så att klimateffekten är minst tre megaton CO2-ekvivalenter före 2035. Beredningen av markanvändningssektorns klimatplan har samordnats med den klimatpolitiska planen på medellång sikt samt klimat- och energistrategin.

Centrala åtgärder som redan inletts är bland annat stödet för beskogning av impediment, askgödsling i torvskogar och Forststyrelsens ägarpolitiska riktlinjer. Dessutom har övriga åtgärder preliminärt skisserats och beretts. Till dessa hör till exempel verkställandet av den nationella GJP-planen, olika åtgärder för att förebygga avskogning, åtgärder som främjar användning av torvåkrar på ett sätt som är hållbart med tanke på klimatet samt användning av torvmarker på ett sätt som är hållbart med tanke på klimatet. Ett ytterligare mål är att främja odling som binder kol och marknaden för kolbindning samt andra åtgärder som främjar kolbindning och kollagring. De preliminärt skisserade åtgärderna, vars beredning genomfördes som arbetsgruppsarbete, grundar sig på utredningar (bland annat projekten ILMAVA och HIISI) och samråd, och de stöds av information och erfarenheter som tagits fram inom forsknings- och utvecklingsprojektet Fånga kolet.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035. Man kan följa med diskussionerna om klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn under hashtaggen #fångakolet och diskussionerna om markanvändningssektorns klimatplan under hashtaggen #MISU2035.

Mer information

Joonas Rahkola
Statsministerns specialmedarbetare
tfn 0295 160 998
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Heikki Granholm
Naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162130
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

Emma Kari Jari Leppä Sanna Marin