Hoppa till innehåll
Media

Riktlinjer för skydd av den samiska kulturen och den biologiska mångfalden i Finland har sammanställts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2023 9.47
Nyhet

En ny publikation ger en översikt över de frivilliga riktlinjerna om ursprungsfolk i FN:s konvention om biologisk mångfald och över genomförandet av dessa riktlinjer i Finland. Riktlinjerna uppmuntrar till att stifta lagar och upprätta god praxis för att skydda samernas kulturarv som en del av att trygga den biologiska mångfalden.

Översikten över de frivilliga riktlinjerna om ursprungsfolk i FN:s konvention om biologisk mångfald och genomförandet av dessa i Finland granskar de frivilliga riktlinjerna i konventionens artikel 8 (j)
samt hur genomförandet av riktlinjerna kan främjas nationellt i Finland.

FN:s konvention om biologisk mångfald uppmuntrar parterna att stifta lagar, skapa mekanismer och upprätta god praxis för att stärka ursprungsfolkens betydelsefulla deltagande och för att skydda och nyttja deras kulturarv och traditionella kunskaper som en del av skyddet av den biologiska mångfalden. Den samiska kulturen har ett nära samband med den omgivande naturen, och miljöåtgärder som vidtas inom samernas hembygdsområde kan ha en betydande inverkan på utövandet av den samiska kulturen. 

Samernas traditionella kunskap står i centrum för samernas immateriella kulturarv. I skyddet av samernas kulturarv och den biologiska mångfalden i den nordliga naturen är det viktigt att identifiera den traditionella kunskapens värde och att trygga och aktivt använda denna kunskap. När den biologiska mångfalden försämras krymper samtidigt samernas traditionella kunskap. Orsaker till detta är bland annat förändringar inom näringarna och klimatet, att språk och naturmiljöer försvinner samt att kunskap inte längre överförs mellan generationerna. Artikel 8 (j) i FN:s konvention om biologisk mångfald handlar om ursprungsfolkens och lokalsamhällenas deltagande i och traditionella kunskaper om åtgärder för att skydda och hållbart använda den biologiska mångfalden.

Ett publiceringsevenemang för översikten ordnas den 31 augusti 2023

Program:

10:00 Välkomstord, Lotta Manninen, miljöråd, miljöministeriet

Översikt över riktlinjer om ursprungsfolk i FN:s konvention om biologisk mångfald samt aspekter på det nationella genomförandet av dessa i Finland 

Leena Hansen, juris doktor, docent i urfolksrätt, gästande äldre forskare, Arktiska centret, Lapplands universitet

Tid för diskussion 

12:00 Evenemanget avslutas 


Mer information:

Lotta Manninen
miljöråd
tfn 050 472 0275 
[email protected]