Hyppää sisältöön
Media

Ohjeita saamelaiskulttuurin ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun Suomessa koottu yhteen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2023 9.47
Uutinen

Uudessa julkaisussa luodaan katsaus YK:n biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskansoja koskeviin vapaaehtoisiin ohjeisiin ja niiden toimeenpanoon Suomessa. Ohjeet kannustavat kehittämään lainsäädäntöä ja hyviä käytänteitä saamelaisten kulttuuriperinnön suojelemiseksi osana luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Katsaus YK:n biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskansoja koskeviin vapaaehtoisiin ohjeisiin ja niiden toimeenpanoon Suomessa tarkastelee biodiversiteettisopimukseen liittyvän 8 (j) artiklan vapaaehtoisia ohjeita, ja sitä, miten niiden toimeenpanoa voidaan edistää Suomessa kansallisesti. 

YK:n biodiversiteettisopimus kannustaa osapuolia luomaan lainsäädäntöä, mekanismeja ja hyviä käytäntöjä alkuperäiskansojen merkityksellisen osallistumisen vahvistamiseksi sekä niiden kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon suojelemiseksi ja hyödyntämiseksi osana luonnon monimuotoisuuden suojelua. Saamelaiskulttuuri on vahvasti sidoksissa ympäröivään luontoon, ja saamelaisten kotiseutualueen ympäristöön kohdistuvat toimet voivat vaikuttaa saamelaiskulttuurin harjoittamiseen merkittävästi. 

Saamelaisten perinteinen tieto on saamelaisten aineettoman kulttuuriperinnön keskiössä. Perinteisen tiedon arvon tunnistaminen, turvaaminen ja aktiivinen käyttäminen ovat saamelaisten kulttuuriperinnön ja pohjoisen luonnon monimuotoisuuden suojelussa olennaista. 

Kun luonnon monimuotoisuus heikentyy, häviää samalla saamelaisten perinteistä tietoa. Tähän syinä ovat muun muassa elinkeinojen muutokset, kielten ja luonnonympäristöjen katoaminen, ilmastonmuutos sekä se, ettei tieto enää siirry sukupolvelta toiselle. YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen artikla 8 (j) käsittelee alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen osallistumista ja perinteistä tietoa luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvissä toimenpiteissä.

Katsauksen julkaisutilaisuus 31.8.2023

Tilaisuuden ohjelma:

10:00 Tervetuliaissanat, Lotta Manninen, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Katsaus YK:n biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskansoja koskeviin ohjeisiin sekä niiden kansalliseen toimeenpanoon liittyviin näkökohtiin Suomessa 

Leena Hansen, OTT, alkuperäiskansaoikeuden dosentti, vieraileva vanhempi tutkija, Arktinen keskus, Lapin yliopisto

Aikaa keskustelulle 

12:00 Tilaisuus päättyy 

Lisätietoja:

Lotta Manninen
ympäristöneuvos
puh. 050 472 0275 
[email protected]