Hoppa till innehåll
Media

Rapporten om bästa tillgängliga teknik vid husdjursskötsel har uppdaterats

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 14.03
Pressmeddelande

I rapporten om bästa tillgängliga teknik vid husdjursskötsel beskrivs produktionsprocesserna inom den finländska husdjursproduktionen och berättas om bästa tillgängliga teknik (BAT) inom branschen. Rapporten tar upp tekniker och metoder som kan minska miljöbelastningen.

Publikationen innehåller information som är nyttig för både myndigheter och verksamhetsutövare. Informationen omfattar förutom svin, fjäderfä, nötkreatur, får och hästar också pälsdjursuppfödning. 

I Finland ska den som utövar tillståndspliktig och anmälningspliktig husdjursskötsel se till att bästa tillgängliga teknik används i verksamheten för att förebygga förorening av miljön. I rapporten tas det inte ställning till tillståndsvillkoren, som alltid avgörs från fall till fall. Publikationen kan användas som hjälp vid tillståndsbeslut, men som anvisning är den inte juridiskt bindande.

Den tidigare BAT-rapporten om husdjursproduktion publicerades år 2002, varefter djurstallarnas storlek samt produktionssätten och produktionstekniken har förändrats.

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har ansvarat för beredningen av rapporten. De har samlat in omfattande information från olika aktörer. Projektet finansieras av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. En svenskspråkig version av rapporten publiceras senare.

Mer information:

Sonja Pyykkönen
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295250123
[email protected]

Maarit Hellstedt
projektchef
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295162083
[email protected] 

Katariina Manni
forskare
Naturresursinstitutet
tfn 0295322204
[email protected]