Hyppää sisältöön
Media

Kotieläintalouden parhaan käyttökelpoisen tekniikan raportti on päivitetty

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2023 14.03
Tiedote

Paras käyttökelpoinen tekniikka kotieläintaloudessa -raportissa kuvataan suomalaisen kotieläintuotannon tuotantoprosesseja ja kerrotaan alan parhaista käytettävissä olevista tekniikoista (BAT). Raportissa käsitellään tekniikoita ja toimintatapoja, joilla voidaan vähentää ympäristökuormitusta.

Julkaisu sisältää hyödyllistä tietoa sekä viranomaisille että toiminnanharjoittajille. Se sisältää sikojen, siipikarjan, nautojen, lampaiden ja hevosten pidon lisäksi myös turkistarhauksen. 

Suomessa luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen kotieläintalouden harjoittajan on huolehdittava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jotta ympäristön pilaantumista voidaan ehkäistä. Raportissa ei oteta kantaa lupaehtoihin, jotka ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Julkaisua voidaan käyttää apuna lupapäätöksien teossa, mutta ohjeena se ei ole oikeudellisesti sitova.

Aiempi kotieläintalouden BAT-raportti julkaistiin vuonna 2002, jonka jälkeen eläinsuojien koot sekä tuotantotavat ja -tekniikat ovat muuttuneet.

Raportin valmistelusta ovat vastanneet Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus, jotka ovat keränneet tietoa laajasti eri toimijoilta. Hanke on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Raportin ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Sonja Pyykkönen
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
p. 0295250123
[email protected]

Maarit Hellstedt
projektipäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295162083
[email protected] 

Katariina Manni
tutkija
Luonnonvarakeskus
p. 0295322204
[email protected]