Hoppa till innehåll
Media

Räntestödslån för byggande och ombyggnad av bostäder med skäliga boendekostnader

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2020 11.31
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat beslut om 2020 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder med skäliga boendekostnader. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.

Tack vare räntestödsfullmakterna kan ca 7 500 nya bostäder byggas och ca 3 500 bostäder renoveras grundligt. Dessutom fördelas en fullmakt på 285 miljoner euro för borgenslån. Med den kan ca 1 500 nya hyresbostäder byggas.

Sammanlagt 74 procent av räntestödslånen är avsedda för produktion av hyresbostäder. Sammanlagt 595 miljoner euro, dvs. 42 procent av den fullmakt som fördelas, anvisas för s.k. normala hyresbostäder och 300 miljoner euro, dvs. 21 procent, anvisas för boende för grupper med särskilda behov.

För s.k. korta hyresbostadslån anvisas en andel på 11 procent av den totala fullmakten, dvs. 150 miljoner euro. Detta beräknas räcka till att bygga ca 1 000 hyresbostäder. Fullmakten för bostadsrättsbostäder är 360 miljoner euro. Med denna summa beräknas lån kunna beviljas för byggande av ca 1 400 bostadsrättsbostäder.

De lån som är avsedda för nyproduktion riktas till centrum med den snabbaste tillväxttakten, i synnerhet Helsingforsregionen. Vid räntestöds- och borgensbeslut prioriteras nyproduktion av förmånliga och energisnåla bostäder. Räntestöd anvisas för ombyggnad i områden där det bedöms att bostäderna kommer att vara i bruk en lång tid framöver ifall de renoveras.

Räntestödslån kan också beviljas för byggande eller grundlig renovering av hyresbostäder utanför tillväxtcentrumen. Dessa områden kan beviljas stöd, om bostäder byggs för grupper med särskilda behov, om behovet av bostäder växer t.ex. på grund av en stor investering som skapar arbetsplatser eller om kommunen behöver stöd för att anpassa sitt bostadsbestånd.

Bostäder för grupper med särskilda behov subventioneras också med ett investeringsunderstöd i anslutning till räntestödslånet. Understödsfullmakten uppgår till 90 miljoner euro. Stöd beviljas i första hand de grupper med särskilda behov som har den svåraste bostadssituationen, t.ex. långtidsbostadslösa, personer med utvecklingsstörning, klienter inom psykiatrisk rehabilitering samt äldre med minnesstörningar. Det är också viktigt att förebygga bostadslöshet och marginalisering bland unga.

För sådana lån som avses i lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag anvisas en borgensfullmakt på 100 miljoner euro.

Beslut om lånen fattas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Mer information:

Jorma Pietiläinen, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 228, [email protected]

Kimmo Huovinen, biträdande direktör, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), tfn 0295 250 822, [email protected]

Krista Mikkonen