Hyppää sisältöön
Media

Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen ja perusparannuksiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2020 11.31
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2020 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan eduskunnan päätöksen mukaisesti 1 410 miljoonan euron edestä.

Korkotukivaltuuksilla voidaan rakentaa noin 7 500 uutta ja peruskorjata noin 3 500 asuntoa. Lisäksi takauslainojen valtuutta jaetaan 285 miljoonaa euroa, jolla voidaan rakentaa noin 1 500 uutta vuokra-asuntoa.

Kaikkiaan 74 % korkotukilainoista on tarkoitettu vuokra-asuntojen tuotantoon. Niin sanottuun normaaliin vuokra-asumiseen ohjataan 595 miljoonaa euroa eli 42 % jaetusta valtuudesta ja erityisryhmien asumiseen 300 miljoonaa euroa eli 21 %.

Niin sanotuille lyhyille vuokra-asuntolainoille osoitetaan 11 % osuus kokonaisvaltuudesta eli 150 miljoonaa euroa. Tämän arvioidaan riittävän noin 1 000 vuokra-asunnon rakentamiseen. Asumisoikeusasuntojen osalta valtuus on 360 miljoonaa euroa. Arvion mukaan summalla voidaan lainoittaa noin 1 400 ASO-asunnon rakentaminen.

Uudistuotantoon tarkoitettuja lainoja kohdennetaan nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotuki- ja takauspäätöksissä painotetaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen uudistuotantoa. Perusparannukseen ohjataan korkotukea alueilla, joilla asuntojen arvioidaan pysyvän korjauksen myötä käytössä vielä pitkään.

Korkotukilainoja voidaan myöntää myös kasvukeskusten ulkopuolelle vuokra-asuntojen rakentamiseen tai perusparantamiseen. Näille alueille voidaan myöntää tukea, jos asuntoja rakennetaan eritysryhmille, jos asuntotarve kasvaa esimerkiksi suuren investoinnin tuomien työpaikkojen vuoksi tai jos kunta tarvitsee tukea asuntokantansa sopeuttamiseen.

Erityisryhmien asuntoja tuetaan myös investointiavustuksella, joka liittyy korkotukilainaan. Avustusvaltuuden määrä on 90 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa oleville erityisryhmille, kuten pitkäaikaisasunnottomille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muistioireisille vanhuksille. Tärkeää on myös ehkäistä nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille osoitetaan 100 miljoonan euron takausvaltuus.

Lainat hyväksyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 228, [email protected]
Apulaisjohtaja Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, p. 0295 250 822, [email protected]

Krista Mikkonen