Hoppa till innehåll
Media

Proposition till riksdagen med förslag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark – utvidgningen omfattar gammal skog, värdefulla myrar och spår från istiden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.29
Pressmeddelande
Foto: Mitja Piipponen

Statsrådet överlämnade i dag en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark som är belägen i landskapen Norra Savolax och Kajanaland. Enligt förslaget ska nationalparken utvidgas med cirka 2 441 hektar på statens marker. Tiilikkajärvi nationalparks nuvarande areal är 3 450 hektar.

"Vid utvidgningen av Tiilikkajärvi nationalpark kommer upp till 1 300 hektar mer att omfattas av skydd. Området omfattar bland annat gammal skog i naturtillstånd och värdefull myrar. Nätverket av nationalparker spelar en stor roll i kampen mot förlusten av biologisk mångfald, och utvidgningen av Tiilikkajärvi nationalpark är ett viktigt tillägg i nätverket", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Utvidgningen bidrar också till att stärka den rekreationsmässiga kopplingen mellan den nuvarande Tiilikkajärvi nationalpark, skogarna vid Pumpulikirkko och ungdomscentret Metsäkartano.
De områden som föreslås bli en del av nationalparken finns på Natura 2000-områdena Löytynsuo-Maamonsuo och Pumpulikirkko och norr om sjön Ylä-Keyritty. I och med utvidgningen fogas representativa myrmarker och gammal grandominerad skog i naturtillstånd i området Pumpulikirkko till nationalparken. Även den geologiskt betydande jättegrytan i Pumpulikirkko ingår i det område som föreslås bli en del av nationalparken.

Utvidgningen av Tiilikkajärvi nationalpark bidrar också till skydd av cirka 1 300 hektar skogsbruksmark i området Pumpulikirkko och vid sjön Ylä-Keyritty. På området bedrivs forskning inom kontinuitetsskogsbruk. I och med utvidgningen ska skogsbruket och forskningsverksamheten upphöra på det område som fogas till nationalparken. Enligt förslaget är älgdrev tillåtet i nationalparken.

I den andra fasen ska området Löytynsuo på cirka 1 330 hektar fogas till nationalparken. De marker som ägs av Tornator Abp ska förvärvas till staten uppskattningsvis i slutet av 2022. Dessa områden ska också fogas till nationalparken. Förhandlingar har pågått med bolaget under hösten. Nationalparker kan inrättas endast i områden som tillhör staten.

Norra Savolax förbund och Rautavaara kommun sände initiativ till miljöministeriet om att utvidga Tiilikkajärvi nationalpark hösten 2020. I propositionen har avgränsningen av nationalparkens utvidgning i huvudsak bevarats i enlighet med Rautavaara kommuns avgränsningsförslag. Lagförslaget var på remiss i september 2022. I utlåtandena ansågs utvidgningen av nationalparken i huvudsak vara en positiv sak. Respons framfördes i synnerhet i fråga om avgränsningen av utvidgningen, jakten, snöskoterlederna och serviceutrustningen i nationalparken. Målet är att lagen om utvidgning av nationalparken träder i kraft den 1 juni 2023.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med ministern
​​​​​​​Heikki Isotalo
Ministerns specialmedarbetare
040 8617 204
[email protected]

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
[email protected]
tfn 050 348 1406

Ilona Latsa
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 388
[email protected]

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho
Regeringssekreterare
tfn 0295 250 397
[email protected]