Hyppää sisältöön
Media

Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusesitys eduskuntaan – laajennus sisältäisi vanhaa metsää, arvokkaita soita ja jälkiä jääkaudesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.29
Tiedote
Kuva: Mitja Piipponen

Valtioneuvosto antoi tänään hallituksen esityksen laiksi Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnissa sijaitsevan Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta. Kansallispuistoa laajennettaisiin noin 2441 hehtaarin verran valtion mailla. Tiilikkajärven kansallispuisto on nykyisellään 3450 hehtaarin laajuinen.

”Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksessa saamme jopa 1300 hehtaaria lisää suojelun piiriin. Alueeseen kuuluu muun muassa vanhaa luonnontilaista metsää ja arvokkaita soita. Kansallispuistoverkostolla on suuri merkitys luontokadon torjunnassa, ja Tiilikkajärven laajentaminen on siihen tärkeä lisä,” ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Laajennus edistäisi myös virkistyskäytöllisen yhteyden vahvistamista nykyisen Tiilikkajärven kansallispuiston, Pumpulikirkon metsien sekä Nuorisokeskus Metsäkartanon välille.
Laajennusalueet sijaitsevat Tiilikan, Löytynsuon-Maamonsuon ja Pumpulikirkon Natura 2000 -alueilla sekä Ylä-Keyritty -järven pohjoispuolella.

Kansallispuistoon liitettäisiin edustavia suoalueita sekä luonnontilaista, vanhaa kuusivaltaista metsää Pumpulikirkon alueelta. Myös geologisesti merkittävä Pumpulikirkon hiidenkirnu sisältyisi laajennusalueeseen.

Tiilikkajärven kansallispuiston laajentaminen toisi suojelun piiriin myös noin 1300 hehtaaria metsätalousmaata Pumpulikirkon ja Ylä-Keyritty -järven alueelta. Alueella harjoitetaan jatkuvan kasvatuksen tutkimustoimintaa. Laajennuksen myötä metsätalouskäyttö ja tutkimustoiminta päättyisi kansallispuistoon liitettävän alan osalta. Kansallispuistossa hirven ajo olisi sallittua.

Toisessa vaiheessa kansallispuistoon liitettäisiin maahankinnoin noin 1330 hehtaarin laajuinen Löytynsuon alue. Tornator Oyj:n omistuksessa olevat maat hankittaisiin valtiolle arviolta loppuvuonna 2022 ja liitettäisiin myös osaksi kansallispuistoa. Neuvotteluita maahankinnoista on yhtiön kanssa käyty syksyn aikana. Kansallispuisto voidaan perustaa vain valtion maille.

Pohjois-Savon liitto ja Rautavaaran kunta tekivät ympäristöministeriölle aloitteen Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta syksyllä 2020. Kansallispuiston laajennusrajaus on esityksessä säilytetty pääosin Rautavaaran kunnan rajausesityksen mukaisena. Lakiesitys oli lausuntokierroksella syyskuussa 2022. Lausunnoissa pidettiin kansallispuiston laajentamista pääosin myönteisenä ja palautetta esitettiin erityisesti laajennusalueen rajausta, metsästystä, moottorikelkkareitistöä ja kansallispuiston palveluvarustusta koskien. Tavoitteena on, että laki kansallispuiston laajentamisesta tulisi voimaan 1.6.2023.

Lisätietoja:

Ministerin haastattelupyynnöt
Heikki Isotalo
ministerin erityisavustaja
040 8617 204
[email protected]

Antti Heikkinen
ministerin erityisavustaja
[email protected]
p. 050 348 1406

Ilona Latsa
erityisasiantuntija
p. 0295 250 388
[email protected]

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho
hallitussihteeri
p. 0295 250 397
[email protected]