Hoppa till innehåll
Media

Projektfinansiering för 2021 via LIFE-programmet kan sökas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 15.32 | Publicerad på svenska 20.7.2021 kl. 8.35
Nyhet

LIFE-programmet finansierar miljö-, naturskydds- och klimatprojekt. Nu kan projektfinansiering för programperioden 2021–2027 sökas för första gången. I programmet beviljas totalt över 580 miljoner euro i understöd för projekt som främjar EU:s miljömål.

Ansökningsanvisningar och informationsmaterial:

Miljöministeriet beviljar år 2021 understöd för beredning av sedvanliga Life-projekt. Ansökningstiden går ut den 9 augusti 2021 kl. 16.15.

Miljöministeriet ordnar den 25 augusti kl. 13–14.30 ett webinarium (på finska), där man informerar om frågor som hänför sig till ansökan om LIFE 2021-finansiering och det fleråriga arbetsprogrammet Life 2021–2024.

Mer information:

Pekka Harju-Autti, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 250 339 (fr.o.m. 2.8, till dess Matti Sahla, specialsakkunnig, [email protected], tfn 050440 6579)

Milka Parviainen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 250 037 (fr.o.m. 2.8, till dess Maaret Väänänen, projektexpert, [email protected], tfn 050309 4833)