Hoppa till innehåll
Media

Priset för plastens cirkulära ekonomi gick till Mika Surakka från Sumi Oy

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2023 12.23 | Publicerad på svenska 24.10.2023 kl. 16.20
Nyhet
Timo Jaatinen, Mika Surakka, Johanna Kohvakka och Jarmo Muurman.

Miljöministeriet har tilldelat Sumi Oy:s verkställande direktör Mika Surakka det första Plastens kretslopp-priset. Priset delades ut i dag vid Plastforumet. Syftet med priset är att lyfta fram personer som tar fram lösningar på plastutmaningen och som har bidragit till utvecklingen mot ett genombrott för plastens cirkulära ekonomi.

Sumi Oy är ett allmännyttigt, icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs av företag och organisationer. Bolaget svarar för att över 2 700 företags producentansvar för förpackningar uppfylls.

Priset överräcktes av statssekreterare Timo Jaatinen från miljöministeriet och av Johanna Kohvakka från medborgarnas plastråd, som utgjorde prisjury. Plastrådet består av en grupp aktiva medborgare som är intresserade av att lösa plastutmaningen. Rådet verkar i anslutning till Färdplanen för plast, som är ett omfattande nationellt program. Målet för programmet är att fullfölja genombrottet för plastens cirkulära ekonomi i Finland före 2030.

”Föregångarskapet påverkade valet av vinnare. Vinnaren av Plastens kretslopp-priset 2023 har enligt förslagsställaren gjort mer än någon annan för att förverkliga återvinningen av plast”, sade Johanna Kohvakka.

”Priset tilldelas en person som är en sann banbrytare när det gäller återvinning av plast. Han har under sin 25 år långa karriär gjort återvinningen av tiotusentals ton plast och miljarder plastföremål till verklighet och bildat en frivillig producentsammanslutning för jordbruksplaster”, sade statssekreterare Jaatinen.

Juryn fick sammanlagt 14 förslag till pristagare. Förslagen omfattade alla delområden i Färdplanen för plast, det vill säga att minska, undvika, återvinna och ersätta plast. I förslagens teman betonades i synnerhet återvinningen och återanvändningen av plast och insamlingen av plastavfall. Bland kandidaterna fanns både personer och organisationer, och såväl erfarna aktörer som nya förmågor i strävan efter att lösa plastutmaningen. 

Det årliga Plastforumet är ett led i genomförandet av Färdplanen för plast 2.0.

Mer information

Merja Saarnilehto
miljöråd
0295 250 259 
[email protected]