Hoppa till innehåll
Media

Parlamentarisk uppföljningsgrupp för klimatpolitik stärker genomförandet av Finlands klimatmål på lång sikt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 13.38
Pressmeddelande

Torsdagen den 15 september tillsatte statsrådet en uppföljningsgrupp bestående av representanter för riksdagspartierna med uppgift att följa genomförandet av den nationella klimatpolitiken och att för sin del säkerställa att målet om klimatneutralitet uppnås och att klimatåtgärderna är rättvisa. Gruppen diskuterar också om hurdana klimatpolitiska riktlinjer behövs i framtiden. Varje riksdagsparti har en representant i uppföljningsgruppen.

"Klimatlagen ställer upp Finlands klimatneutralitetsmål till år 2035. Arbetet för att nå målet har inletts, men det måste också fortsätta över regeringsperioderna. Det förutsätter att alla riksdagspartier engagerar sig klimatarbetet, som den parlamentariska uppföljningsgruppens existens för sin del stärker", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Uppföljningsgruppen behandlar och följer de planer som hänför sig till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna samt planernas genomförande och åtgärder. Gruppen diskuterar också klimatvetenskapliga budskap, särskilt med den mellanstatliga klimatpanelen IPCC:s rapporter och den nationella klimatpanelens arbete som utgångspunkt. Gruppen fattar inga beslut utan fungerar som stöd för det nationella genomförandet och den nationella beredningen.  Uppföljningsgruppen ordnar vid behov samråd med sakkunniga och intressegrupper under sin mandatperiod.

Även om den klimatpolitiska uppföljningsgruppens uppgifter till sin natur är bestående är det ändamålsenligt att tillsätta gruppen nu i slutet av regeringsperioden. Gruppens mandatperiod går ut den 30 juni 2023. Gruppen ska sammanträda tre gånger under hösten 2022 och en eller två gånger under våren 2023.

 

Sammansättning

Ordförande
Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo

Medlemmar

Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Johan Kvarnström
Niina Malm (suppleant)

Sannfinländarnas riksdagsgrupp
Lulu Ranne
Jani Mäkelä (suppleant)

Samlingspartiets riksdagsgrupp
Saara-Sofia Sirén
Kai Mykkänen (suppleant)

Centerns riksdagsgrupp
Hannu Hoskonen
Hanna Kosonen (suppleant)

Gröna riksdagsgruppen
Inka Hopsu
Satu Hassi (sekundärt Atte Harjanne) (suppleant)

Vänsterförbundets riksdagsgrupp
Mai Kivelä
Suldaan Said Ahmed (suppleant)

Svenska riksdagsgruppen
Mikko Ollikainen
Anders Adlercreutz (suppleant)

Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Peter Östman
Sari Tanus (suppleant)

Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Harry Harkimo

Permanenta sakkunniga

Ordförande Markku Ollikainen, Finlands klimatpanel

Generalsekreterare Jarmo Muurman, miljöråd, miljöministeriet

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatminister Maria Ohisalos specialmedarbetare
tfn 0295 250 091
[email protected]

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för den parlamentariska uppföljningsgruppen för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
[email protected]

Maria Ohisalo