Hoppa till innehåll
Media

Över 27 800 småhusägare har ansökt om understöd för avstående från olje- och gasuppvärmning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 8.02
Pressmeddelande

Under de senaste 2,5 åren har redan över 27 800 småhusägare ansökt om understöd hos närings-, trafik- och miljöcentralen för att byta ut sin fossila olje- eller naturgasuppvärmning till en hållbarare uppvärmningsform.

​​​​​​​​​​​Miljöministeriet och Närings- trafik- och miljöcentralen i Birkaland informerar

Cirka en femtedel av alla oljeeldade hushåll och cirka en fjärdedel av de gaseldade hushållen har nu ansökt om understöd.

​​​​​​​"Mitt i den energikris som inleddes genom det ryska anfallskriget har situationen för många finländare underlättats av att de har haft möjlighet att byta ut oljeuppvärmningen till mer hållbara alternativ. Understöden till hushållen har varit populära och ett stort antal byten av värmesystem har genomförts. Men ännu återstår mycket arbete. Det lönar sig ännu att fundera på om det nu är ett bra tillfälle att byta ut värmesystemet i det egna hemmet mot ett hållbarare system", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Drygt 16 000 hushåll har redan bytt ut sitt värmesystem

Omkring 27 000 hushåll har ansökt om det understöd som erbjuds dem som avstår från oljeuppvärmning. Närings-, trafik- och miljöcentralen har behandlat över 24 000 understödsansökningar, och över 21 200 sökande har beviljats understöd. Över 15 500 småhusägare har redan bytt värmesystem och fått understödet på sitt konto. Nu har det betalats sammanlagt drygt 61,3 miljoner euro i understöd till hushåll för avstående från oljeuppvärmning.

De populäraste alternativen till oljeuppvärmning har varit vatten-luftvärmepumpar (69% av de byten av värmesystem som genomförts med understöd), jordvärme (19%) och fjärrvärme (7%). Cirka 3 000 ansökningar väntar ännu på att bli behandlade, och handläggningstiden som varit fem månader har snabbt blivit kortare. Det understöd som erbjuds dem som avstår från oljeuppvärmning har kunnat sökas sedan september 2020.

Omkring 800 hushåll har ansökt om det understöd som erbjuds dem som avstår från gasuppvärmning. Närings-, trafik- och miljöcentralen har behandlat närmare 700 understödsansökningar, och över 670 sökande har beviljats understöd. Nästan 250 småhusägare har redan bytt värmesystem och fått understödet på sitt konto. Nu har det betalats sammanlagt cirka en miljon euro i understöd till hushåll för avstående från gasuppvärmning.

Det understöd som erbjuds dem som avstår från gasuppvärmning har kunnat sökas sedan oktober 2022. För närvarande finns det cirka 80 ansökningar i kö och ansökningarna behandlas inom ungefär en månad.

Klimatutsläppen minskar med 123 kiloton per år

För positiva understödsbeslut har det anvisats anslag på sammanlagt cirka 86 miljoner euro. När de som nu fått ett positivt understödsbeslut har bytt ut sina värmesystem bedöms klimatutsläppen minska med cirka 123 kiloton per år.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har ännu ofördelade anslag på nästan 57 miljoner euro. Med den nuvarande ansökningstakten bedöms anslagen räcka till utgången av 2024.

Understöd kan beviljas till ett belopp av 2 500 euro eller 4 000 euro beroende på det nya uppvärmningssättet

Understöd kan sökas av ägare till egnahemshus och parhus som används året runt. Understöd kan beviljas till ett belopp av 2 500 eller 4 000 euro beroende på den nya uppvärmningsformen.

Understödet kan sökas för att avlägsna och ersätta ett värmesystem som drivs med olja eller gas med ett annat värmesystem. Det nya systemet får dock inte vara ett värmesystem som drivs med fossila bränslen, biogas eller bioolja.

Det finns flera olika stödformer som lämpar sig för olika situationer

Det finns flera olika stödformer för småhusägare som byter ut sina fossila värmesystem, och därför kan varje hushåll välja en stödform som lämpar sig just för den egna situationen och det egna huset. För ett objekt kan dock beviljas endast ett slags statligt understöd.

Utöver de understöd som kan sökas hos närings-, trafik och miljöcentralen erbjuds för byte av värmesystem också hushållsavdrag i beskattningen samt energiunderstöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) för dem som äger bostadsbyggnader. Dessutom beviljar ARA understöd också till kommuner, församlingar och föreningar för avstående från fossil olje- och naturgasuppvärmning.

Läs mera om understödet

Kundservice och rådgivning

Ytterligare information för medierna

Förfrågningar om intervjuer med ministern:
Heikki Isotalo
minister Maria Ohisalos specialmedarbetare
tfn 040 8617 204
heikki.isotalo(a)gov.fi

Understöd:
Vesa-Pekka Heikkilä
gruppchef
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
tfn 0295 036 324
vesa-pekka.heikkila(a)ely-keskus.fi

Avveckling av fossil olje- och gasuppvärmning:
Pekka Kalliomäki
byggnadsråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 114
pekka.kalliomaki(a)gov.fi