Hyppää sisältöön
Media

Yli 27 800 pientalon omistajaa on hakenut avustusta fossiilisesta öljy- tai maakaasulämmityksestä luopumiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2023 8.02
Tiedote

Jo yli 27 800 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskukselta avustusta fossiilisen öljy- tai maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään energiaan perustuvaan lämmitykseen viimeisen 2,5 vuoden aikana.

Ympäristöministeriö ja Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottavat

​​​​​​​Kaikista öljylämmitteisistä kotitalouksista avustusta on hakenut nyt noin viidennes ja kaasulämmitteisistä noin neljännes.

”Venäjän hyökkäyssodan käynnistämän energiakriisin keskellä on monen suomalaisen tilannetta helpottanut se, että heillä on ollut mahdollisuus vaihtaa öljylämmitys kestävämpiin vaihtoehtoihin. Kotitalouksille tarjottavat avustukset ovat olleet suosittuja, ja lämmitysremontteja on toteutettu mittava määrä. Urakkaa on kuitenkin vielä jäljellä. Vielä kannattaa harkita, olisiko nyt hyvä hetki vaihtaa oman kodin lämmitys kestävämmäksi”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Jo reilut 16 000 toteutunutta lämmitysremonttia

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta on hakenut noin 27 000 kotitaloutta. ELY-keskus on käsitellyt avustushakemuksia yli 24 000 kappaletta, ja myönteisen päätöksen on saanut yli 21 200 hakijaa. Yli 15 500 pientalon omistajaa on jo toteuttanut lämmitysremontin ja saanut avustuksen tililleen. Kotitalouksien öljylämmityksestä luopumisen avustuksia on maksettu nyt yhteensä reilut 61,3 miljoonaa euroa.

Suosituimpia öljylämmityksen korvaavia lämmitysmuotoja ovat olleet vesi-ilmalämpöpumppu (69 % avustuksella toteutetuista lämmitysremonteista), maalämpö (19 %) ja kaukolämpö (7 %). Hakemuksia on jonossa noin 3 000 kappaletta, ja viiden kuukauden käsittelyaika lyhenee reipasta vauhtia. Öljylämmityksen vaihtajille tarjottava avustus on ollut haettavissa vuoden 2020 syyskuusta lähtien.

Kaasulämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta on hakenut noin 800 kotitaloutta. ELY-keskus on käsitellyt avustushakemuksia lähes 700 kappaletta, ja myönteisen päätöksen on saanut yli 670 hakijaa. Lähes 250 pientalon omistajaa on jo toteuttanut lämmitysremontin ja saanut avustuksen tililleen. Kotitalouksien kaasulämmityksestä luopumisen avustuksia on maksettu nyt yhteensä noin miljoona euroa.

Kaasulämmityksen vaihtajille tarjottava avustus on ollut haettavissa lokakuusta 2022 lähtien. Jonossa on tällä hetkellä noin 80 hakemusta, ja hakemukset käsitellään suunnilleen kuukauden aikana.

Ilmastopäästöt pienevät 123 kilotonnilla vuosittain

Myönteisiin avustuspäätöksiin on sidottu määrärahaa yhteensä noin 86 miljoonaa euroa. Kun nyt myönteisen avustuspäätöksen saaneet ovat toteuttaneet lämmitysremontit, arvioidaan ilmastopäästöjen pienenevän noin 123 kilotonnilla vuosittain.

ELY-keskuksella on jakamattomia määrärahoja vielä suunnilleen 57 miljoonaa euroa. Tämänhetkisellä hakemusvauhdilla määrärahojen arvioidaan riittävän vuoden 2024 loppuun saakka.

Avustusta voi saada 2 500 euroa tai 4 000 euroa uudesta lämmitystavasta riippuen

Avustusta voivat hakea ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajat, ja sitä voidaan myöntää uudesta lämmitysmuodosta riippuen 2 500 tai 4 000 euroa.

Tukea voi hakea öljyä tai maakaasua käyttävän lämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, ei kuitenkaan fossiilisia polttoaineita tai biokaasua tai -öljyä käyttävällä lämmitysjärjestelmällä.

Tarjolla useita eri tilanteisiin sopivia tukimuotoja

Fossiilisesta lämmityksestä pois vaihtavia pientalojen omistajia tuetaan nyt monin eri tavoin, joten kukin kotitalous voi valita omaan tilanteeseensa ja rakennukseensa parhaiten sopivan tukimuodon useista vaihtoehdoista. Yhteen kohteeseen voi kuitenkin saada vain yhdenlaista valtion tukea.

ELY-keskuksen avustuksen lisäksi lämmitysremontteihin on tarjolla kotitalousvähennystä verotuksessa sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energia-avustusta asuinrakennusten omistajille. Lisäksi ARA myöntää avustusta myös kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille fossiilisesta öljy- ja maakaasulämmityksestä luopumiseen.

Lue lisää avustuksista

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Lisätietoja medialle

Ministerin haastattelupyynnöt:
Heikki Isotalo
ministeri Maria Ohisalon erityisavustaja
p. 040 8617 204
[email protected]

Avustus:
Vesa-Pekka Heikkilä
ryhmäpäällikkö
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
p. 0295 036 324
[email protected]

Fossiilisesta öljy- ja kaasulämmityksestä luopuminen:
Pekka Kalliomäki
rakennusneuvos
ympäristöministeriö
p. 0295 250 114
[email protected]