Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Yleistiedoksianto: Ministeriö vahvistaa Perniön kuntoutumiskeskuksen suojelun

Ympäristöministeriö 7.7.2021 9.13
Uutinen

Ympäristöministeriö on 30.6.2021 vahvistanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemän päätöksen (1.6.2018, Dnro VARELY/2279/2014) suojella Perniön kuntoutumiskeskuksen rakennukset ja piha-alue rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Salon kaupungin Perniössä sijaitsevalla kuntoutumiskeskuksella on valtakunnallista merkitystä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti. Kuntoutumiskeskuksen rakennukset ovat niukkailmeistä, hyvin hallittua funktionalismia ja korkeatasoisia rakennustyyppinsä edustajia.

Vahvistettu päätös korvaa valtioneuvoston 31.8.1994 antaman suojelupäätöksen nro 2/562/94 siltä osin kuin se koskee Perniön kuntouttamiskeskuksen alueen rakennuksia.

Päätös annetaan asianosaisille tiedoksi yleistiedoksiantona, sillä vastaanottajia on yli 30.

Päätös valitusosoituksineen on virka-aikana nähtävillä 31.8.2021 saakka ympäristöministeriössä, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki. Tiedoksiannon vastaanottaja voi myös erikseen pyytää päätöstä nähtäväkseen sähköpostitse tai puhelimitse ympäristöministeriön kirjaamosta.

Yleistiedoksianto on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla 5.7.2021. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisätietoja 

Reko Korhonen
erityisasiantuntija
029 525 0018 
[email protected]
(Tavoitettavissa 7.7.–8.7.2021 ja 16.8.2021 alkaen)