Hoppa till innehåll
Media

Ny handbok hjälper att bygga tillgängligt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2019 12.07 | Publicerad på svenska 14.9.2020 kl. 15.12
Pressmeddelande

Miljöministeriet har idag gett ut en uppdaterad handbok som ska stödja planeringen av tillgängliga byggnader och miljöer. Handboken har skrivits för projektörer, byggherrar, entreprenörer och myndigheter, och den ges ut av Rakennustieto Oy.

I en tillgänglig miljö har alla lika möjligheter att bo, arbeta, studera, utöva hobbyer och sköta sina ärenden. En välplanerad tillgänglig miljö passar alla livsskeden oberoende av människans funktionsförmåga. För att lokaler och miljöer ska kunna användas länge och på ett hållbart sätt ska det gå att anpassa enligt människors varierande behov.

Handboken Tillgängliga byggnader och deras omgivningar hjälper att planera och bygga tillgängliga miljöer där det går att röra sig, sköta ärenden och leva ett aktivt liv. Handboken handlar huvudsakligen om andra byggnader än bostadshus, men anvisningarna kan också tillämpas på bostadshus. Handboken har utarbetats utifrån kravnivån i förordningar, men målet är att bidra till planering och genomförande av byggnader och miljöer som är bättre än miniminivån.

Den aktuella handboken är en grundligt omarbetad utgåva av publikationen från 2011 med samma namn. Överarkitekt Niina Kilpelä vid miljöministeriet har varit redaktör för handboken. Fastän den är riktad till experter inom branschen kan den också användas som lärobok i byggnadsplanering och inredningsarkitektur.

I samband med utgivningen presenterades centrumbiblioteket Ode där tillgängligheten beaktats från första början.

”I synnerhet inom det offentliga byggandet har man insett att syftet med tillgänglighet är att skapa fungerande och bra utrymmen för alla användare, inte bara för grupper med särskilda behov. Det finns ännu mycket som kan göras bättre. Jag hoppas att den här handboken fungerar som ett praktiskt verktyg för planerare och byggare när det gäller tillgänglighet i alla former av byggande”, säger Niina Kilpelä.

Handboken ges samtidigt ut på svenska. Den elektroniska versionen kan laddas ned på miljöministeriets webbplats. Den tryckta handboken på finska kan beställas via Rakennustieto Oy.

Ytterligare information:

Överarkitekt Niina Kilpelä, miljöministeriet, tfn 029 525 0019, [email protected]

Projektansvarig Satu Laine, Rakennustieto, tfn. 0207 476 409, [email protected]